Hakkımızda

Kurumumuzda Kalite Yönetim Sistemi 2003 yılında kurulmuştur. Kurumumuz, TS ISO EN/IEC 17025 " Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardına göre 2005  yılında akredite olan ilk Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüdür.

Kalite Yönetim Biriminin görevi; "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" TS EN ISO/IEC 17025 standardına ve/veya kılavuz standartlara göre kalite ile ilgili çalışmaların koordinasyonu ve izlenebilirliğini sağlamak ve yönetim sistemi politikalarını, hedeflerini belirlemek ve yönetim sistemine ait dokümanların hazırlanmasını, uygulanmasını güncelliğini ve gerçekleştirilmesinin takibini sağlamaktır.

Bu görevinin yanında Enstitü Müdürlüğünün görevlendirmesi ile Enformasyon, İç Denetim Planlama, Eğitim, Yayın ve Yayım  işlerini yürütmektedir.

Yeterlilik test programlarını ve laboratuvarlar arası karşılaştırma çalışmalarını organize etmek,

2005 yılında 18 analiz/muayene/test  ile akreditasyon belgesi alan Kurumumuz 2017 yılı itibarı ile tüm birimlerinde toplam 75 analiz, 106 analit ile akreditedir.

Kalite Yönetim Birimi Ulusal ve uluslar arası gelişmeleri yakından takip ederek faaliyet alanımız ile ilgili Kurumsal yönetim anlayışını hakim kılındığı  kurum hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.


''