29.5.2017 / Gösterim Sayısı : 1007

Analiz Raporları KEP Adreslerine Gönderilecektir.

DUYURU!..

Enstitümüzde Elektronik Tebligat Uygulaması Başladı…

Enstitü Müdürlüğümüz 2017 yılında Bakanlığımız Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden elektronik yazışmaya geçmiş ve bu kapsamda PTTKEP hesabı da (Enstitü Müdürlüğü KEP Adresi: etlik.vkmae@gthb.hs01.kep.tr) alınarak kullanıma sunulmuştur.

Enstitü Müdürlüğü, EBYS ile Bakanlığımız tüm birimleriyle sistem üzerinden yazışma yapmaktadır.  Sistem içi birim olmayan tüm kurum/kuruluş/özel/tüzel kişiliklerle, mevzuat ve sistem gereği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri üzerinden yine elektronik olarak tebligat/yazışma yapma alt yapısını tamamlamıştır.

Bilindiği üzere,  Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) "Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) olarak yetkilendirilmiştir.

Bu çerçevede, PTT'den temin edilen Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı ve bu hesaba bağlı KEP adresi ile yapılan yazışmalar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bu kapsamda hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca hukuki ve resmi tebligat olarak geçerli kılınmıştır.

KEP hesabının kullanımı ile belgelerin posta sürecinin kısaltılması, faks veya e-postaya ihtiyaç kalmaması, güvenli sanal arşivleme, belge kayıp-zayi gibi durumların ortadan kaldırılması, depolama imkânından dolayı ihtiyaç halinde kurum veya muhatap/müşteri tarafından yeniden çıktısının alınabilmesi gibi çok önemli kazanımlar sağlanacaktır.

Bu gerekçeler ışığında, Enstitü Müdürlüğümüzden sürekli hizmet alan sistem içi kurumlarımız hariç, tüm kurum/kuruluş/özel/tüzel kişiliklerin KEP adreslerini kurumumuza bildirmeleri önem arz etmektedir.

KEP adreslerinin EBYS sistemine kaydı ile birlikte, Enstitümüzce fiziki belge gönderimi yerine elektronik yazışma ile bu adresten ilgili belgeler gönderilecektir.

Enstitümüzden hizmet alan tüm ilgililere önemle duyurulur. 


''