17.1.2017 / Gösterim Sayısı : 1492

Numune gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar

Yurt dışından ithal edilecek hayvanlar ile damızlık atların testleri için alınan kan serumu ve defibrine kan örnekleri başta olmak üzere tüm numunelerin gönderilmesi sırasında aşağıdaki yol takip edilmelidir.

 

  1. Örneklerin alınmasının ardından yapılacak testlerin güncel fiyatları Etlik Vet. Kont. Merk. Arşt. Enstitüsünün web sitesinden temin edilerek gönderilecek örnek sayısınca hesaplanmalı ve ücretleri numune sahibince yazının sonunda ayrıntıları verilen Enstitü hesabına havale veya eft yapılarak dekontu evraka eklenmelidir.
  2. Dekont hayvan sahibince ödenmeli veya açıklamalar kısmında mutlaka hayvan sahibinin adını, TC kimlik No'su veya Vergi No'sunu içermelidir.
  3. Teşhis amacı dışında gelen ve dekontu bulunmayan örnekler Numune Kabul Birimince kabul edilmeyecektir.
  4. Numuneye ait istenen testler EBYS ile gönderilecek üst yazıda açıkça bildirilmelidir (İstenen testin Antijen veya Antikor testi olduğu açıkça belirtilmelidir. Örn. Mavidil Antikor veya Mavidil antijen testi).
  5. EBYS sisteminden girilen evrak numune ile birlikte gönderilmelidir.
  6. EBYS sistemine girilen evrakların çıktıları, belge, EBYS numarası ve tarih aldıktan yani imzalandıktan sonra alınmalıdır.
  7. Alınan çıktı sarı/kahverengi zarf içinde numune kutusunun üstüne bantla ve kolayca ayrılmayacak şekilde yapıştırılmalıdır. Evrak sayısı zarfa sığmayacak kadar fazlaysa şeffaf dosya içinde numune ile temas etmeyecek ve buz aküsünde yoğunlaşan sudan ıslanmayacak şekilde kutu içine konmalıdır.
  8. Teşhis amacı ile gönderilen ve aciliyet arz eden numuneler dışında numunelerin, numune sahibi ile gönderilmesi yerine kargo ile gönderilmesi tercih edilmelidir.
  9. Gönderilen numune kutuları halk sağlığı için tehdit oluşturmayacak kadar korumalı olmalıdır.​
''