Enstitü Müdür Vekili


DR. CEVDET YARALI
0312 326 00 90/115​​​

​KİŞİSEL BİLGİLER:  
EĞİTİM:
 • Lise: Ankara Laborant Meslek Lisesi (1984)
 • Üniversite: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (1990)
 • Mastır (MSc): Animal and Veterinary Science Department Lincoln University, New Zeland (1997)
 • Doktora: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2001)​
İŞ :
 • ​1985 yılında Laborant olarak Balıkesir Veteriner Sağlık ve Kontrol Laboratuarı Müdürlüğünde çalıştı.
 • 1988-1991 yılları arasında Laborant ve daha sonra Veteriner Hekim olarak Ankara İl Kontrol Laboratuarı Müdürlüğünde çalıştı.
 • 1991 yılında Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde göreve başladı.
 • 1991-2006 yılları arasında ilgili enstitüde Toksikoloji, Parazitoloji, Arı Hastalıkları ve Genetik Laboratuarlarında araştırmacı olarak görev yaptı.
 • 1997-2007 yılları arasında Enstitü Bilgisayar Ünitesi Sorumlusu olarak da görev yaptı.
 • 2001-2011 yılları arasında Enstitü Web sayfasını hazırladı ve yayınladı.
 • 2007- 2015 yılları arasında Genetik Laboratuarı Şefi olarak görev yaptı.
 • 15.11.2015 tarihinde Enstitü Müdür Vekili olarak atandı.

​ALDIĞI EĞİTİMLER:

 • 05-09.12.1994 tarihlerinde "Training Course in Epidemiology with emphasis on EPI INFO" ya katılmıştır.
 • 13.03.1995-23.06.1995 tarihlerinde Yeni Zelanda Christchurch College of English Language'de "Bridging and English Course for Academic Purposes" kursuna katılmıştır.
 • 1997 yılında Yeni Zelanda Lincoln Üniversitesi Veteriner Bilimleri Bölümü İmmunoloji Bilim Dalında Mastır eğitimini tamamlamıştır.
 • Kasım 1997 tarihinde "Windows, Office, Project ve Internet" eğitimine katılmıştır.
 • Aralık 1997 tarihinde Ankara'da Datasel firmasınca düzenlenen "Ağ Yönetimi" Kursuna katılmıştır.
 • 31 Ağustos-11 Eylül 1998 tarihlerinde Ankara'da Datasel firmasınca düzenlenen "Oracle Veri Tabanı Yönetimi" Kursuna katılmıştır.
 • 2006 yılında ABI 310 Genetik Analizör Temel Eğitimi almıştır.
 • 09.10.2006 tarihinde TS EN ISO IEC 17025:2005 akreditasyon eğitimi almıştır.
 • 18-19.03.2008 tarihinde akreditasyonda "Metot Validasyonu ve Belirsizlik Bütçelerinin Hesaplanması" konulu eğitime katılmıştır.
 • 09.12.2009 tarihinde Qiagen BioRobot M48 DNA izolasyon cihazı kullanım eğitimi almıştır.
 • 02.11.2010 tarihinde Invitrogen iPrep Purification Instrument Cihaz eğitimi almıştır.
 • 18-19.10.2011 tarihinde TS EN ISO/IEC 17025 İç Kalite Tetkiki eğitimi almıştır.

ÜYELİKLER:

 • 2006 yılından beridir ISAG'ın (International Society for Animal Genetics) bireysel üyesidir.
 • Ankara Veteriner Hekimler Odası üyesidir.
 • 2002-2004 yıllarında Türk Veteriner Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

​KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 1. VIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 7-10 Eylül 1993, Trabzon. 
 2. VIII. International Congress of Parasitology. 10-14 October 1994. İzmir - Turkey.
 3. Postgraduate Conference organized by Department of Entomology and Animal Ecology of Lincoln University, Canterbury, New Zealand, 07 July 1997.
 4. General Assembly of Federation of Veterinarians of Europe (FVE). 31 Mayıs - 01 Haziran 2002, Belfast-North Ireland. Bu toplantıda Türk Veteriner Hekimler Birliği, Avrupa Veteriner Federasyonu (FVE)'nun resmi üyesi olmuştur.
 5. 28th Conference of the International Society for Animal Genetics (ISAG), 11-15 August 2002, Göttingen-Germany.
 6. Türk Veteriner Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak "Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması Yasa Taslağı" çalışmaları. Şubat-Mayıs 2004, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ankara.
 7. 29th Conference of the International Society of Animal Genetics (ISAG), 11-16 September 2004, Tokyo-Japan.
 8. Annual AORC (Association of Official Racing Chemists) Meeting. 12-16 Eylül 2005. İstanbul-Türkiye.
 9. 30th International Conference on Animal Genetics (ISAG), 20-25 August 2006, Porto Seguro, Brazil.
 10. 31st International Conference on Animal Genetics (ISAG), 20-24 July 2008, Amsterdam, The Netherlands.
 11. IV. International Scientific Conference. 27-29 April 2012, Asgabat, Türkmenistan.

PROJELER VE BİLİMSEL YAYINLARI

 1. Zeybek H, Yaralı C, Dündar B (1995): Çankırı yöresi sığırlarında T. annulata'nın sero-prevalansı. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8; 1-2, 69-79. 
 2. Zeybek H, Yaralı C, Nishikawa H, Nishikawa F, Dündar B (1995): Ankara yöresi koyunlarında T. gondi'nin prevalansının saptanması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 8; 1-2, 80-86.
 3. Yaralı C (1997): The effect of dietary protein and some amino acids on immunity in parasitised lambs. Master Tezi. Yeni Zelanda Lincoln Universitesi.
 4. Sayın F, Dinçer Ş, Karaer Z, Çakmak A, Zeybek H, Dündar B, Nalbantoğlu S, Vatansever Z, Yaralı C, Deniz A (1999). Sığırlarda Tropikal theileriosis üzerine epidemiyolojik araştırmalar. Proje Kod No: TAGEM HS/97/09/04/004.
 5. Aydın N, Bülbül H, Bıyıkoğlu G, Yaralı C, Yavuz MK (1999). Kovanlardan ve Tüketime sunulan bal örneklerinden Paenibacillus larvae'nin izolasyonu. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi. 10; 1, 93-100.
 6. Yaralı C (2001): Polatlı yöresinde Tropikal theileriosise karşı aşılanmış sığırlarda aşı sonrası sero-prevalans çalışmaları. Doktara Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 7. Yaralı C, Altınsaat Ç, Kopar A, Sulu N, Sarıpınar D, Şahan V, Özdemir T (2004): Türkiye'deki çeşitli at ırklarında genetik parametreler ile hemoglobin tipleri, anemi ve 2,3-difosfogliserat (2,3-DPG) enzim düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Proje Kod No: TAGEM/HS/03/01/02/64. (10 Mayıs 2004 tarihinde tamamlanmıştır).
 8. Yiğit Y, Daş YK, Gürel Y, Yaralı C, Koç F. (2004): Determination of N-methyl carbamate residues in honey by high-performance liquid chromatography with post-column derivatization and fluorecence detection. Poster. 5th European Pesticide Residues Workshop on Pesticides in Food and Drink. June 13-16, 2004 Stockholm, Sweden.
 9. Yiğit Y, Gürel Y, Daş YK, Yaralı C, Yorulmaz AB, Karakurt İ. (2005): Pesticide intoxications detected by two years study in Turkey. Poster. 4th International Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting 2005. Kuşadası, Aydın - Turkey.  21-24 September 2005.
 10. Yüceer B, Erdoğan M, Yaralı C,  Özarslan B, Özbeyaz C. (2016): Türkiye'de rahvan koşan atlar arasındaki genetik çeşitlilik. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 63, 201-210, 2016.​''