2018 Kontrol ve Danışmanlık Hizmetleri

KONTROL HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra No:KONTROL HİZMETLERİUygulayıcı EnstitüBirimBirim Fiyatı

463Soğuk Oda KontrolleriTüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.TL/S.Oda470,00
464Laboratuvarlarda Veteriner Hekim Eğitimi (Özel Sektör Talebi)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.gün/kişi321,00
465Uzm.Vet.Hekimin Hasta Mahalline Gitmesi (Özel Başvuru)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.gün/kişi338,00
466Eğitim Seminerleri İçin Uzman Talebi (Özel Sektör Talebi)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.gün/kişi430,00
Sıra No:VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERİN İZNE ESAS İNCELEMELERİUygulayıcı EnstitüBirimBirim Fiyatı

465İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, İlk Başvuru (Yerli)Tüm VKE, VKMAEAdet687,00
466İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, İlk Başvuru (İthal)Tüm VKE, VKMAEAdet1.374,00
467İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, Değişiklik Talebi (Yerli)Tüm VKE, VKMAEAdet344,00
468İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, Değişiklik Talebi (İthal)Tüm VKE, VKMAEAdet687,00
469Aşı Protokolü İnceleme, İlk Başvuru (İthal)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet1.374,00
470Aşı Protokol İnceleme, İlk Başvuru (Yerli)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet687,00
471Aşı Protokol İnceleme, Değişiklik Talebi (İthal)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet687,00
472Aşı Protokol İnceleme, Değişiklik Talebi (Yerli)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet344,00
473Teşhis Kiti Protokolü İnceleme, İlk Başvuru **Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet1.374,00
474Teşhis Kiti Protokolü İnceleme, Değişiklik Talebi **Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet687,00
475Veteriner Tıbbi Ürün için Tip I A değişiklik **(Ruhsatlı/Ruhsat başvurusu yapılmış  her değişiklik için)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet344,00
476Veteriner Tıbbi Ürün için Tip I B değişiklik **(Ruhsatlı/Ruhsat başvurusu yapılmış  her değişiklik için)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet859,00
477Veteriner Tıbbi Ürün için Tip II değişiklik **(Ruhsatlı/Ruhsat başvurusu yapılmış  her değişiklik için)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet1.546,00
478Veteriner Tıbbi Ürün için pazarlama izni genişletme **(Pazarlama izinli/ Pazarlama izin başvurusu yapılmış her değişiklik için)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet4.925,00
Sıra No:HİZMET VERME İŞLEMLERİUygulayıcı EnstitüBirimBirim Fiyatı

479Likit Nitrojende Hücre ve Virus SaklamaŞap EnstitüsüTL/Yıl584,00
480İhrak Fırını (Büyükbaş Hayvan)Tüm VKE, VKMAE Adet104,00
481İhrak Fırını (Diğerleri)Tüm VKE, VKMAE 0,25 m380,50
482İhrak Fırını (Kanatlı, Balık ve Laboratuvar Hayvanı)Tüm VKE, VKMAE  12,60
483İhrak Fırını (Kedi-Köpek)Tüm VKE, VKMAE Adet97,50
484İhrak Fırını (Kedi-Köpek) (Özel Yakım)Tüm VKE, VKMAE Adet945,00
485İhrak Fırını (Küçükbaş Hayvan)Tüm VKE, VKMAE Adet46,00
486İhrak Fırını (İlaç İmhası)Tüm VKE, VKMAE m3572,50
487Veteriner Biyolojik Ürün Satış İzni BelgesiBornova VKEAdet343,50
488İhrak Fırını (Egzotik Hayvan) (Özel Yakım)Tüm VKE, VKMAE Adet114,50
489Özel ilaç kontrol laboratuvarlarında metot validasyon ve verifikasyon rapor dosya incelemesi (10 analiz metoduna kadar) Eklenecek her bir analiz metodu için ek 200 TLTüm VKE, VKMAE Adet2.520,00

** 473, 474, 475, ve 476 numaralı satuırlarda belirtilen ücretler, immunolojik ürünler için Bornova VKE, ilaçlar için Pendik VKE'ye yapılan  başvurular için doğrudan geçerlidir. GKGM'ye yapılan ve GKGM tarafından Enstitü uzmanlarına gönderilen başvurularda "değişiklik talebi" olarak yer alan ücretler ilgili Enstitülere ödenir. Aynı değişiklikbaşvurusunun devam eden işlemlerinde  ilk değşiklik talebi ücretinin 1/2'si ödenir. ​ ​ ​  

''