Tüberküloz , Paratüberküloz ve Ruam Teşhis Laboratuvarı

Tüberküloz , Paratüberküloz ve Ruam Teşhis Laboratuvarı

Tüberküloz Paratüberküloz ve Ruam hastalıklarında Ulusal Referans laboratuvardır.
Tüberküloz Paratüberküloz ve Ruam hastalıklarının teşhisinde Ulusal Salgınlar Ofisi (OIE)'nce belirtilen standart metotlar uygulanmaktadır.
Görevleri
Laboratuvarımızda Tüberküloz Paratüberküloz ve Ruam hastalıklarının teşhisinde;
1. Tüberküloz ve paratüberküloz etkenlerinin izolasyon ve identifikasyonları

2. Sığır tüberkülozunun teşhisinde gamma -interferon (γ-IFN), ELISA testleri ,

3. Paratüberkülozun teşhisinde ELISA testi,

4. Ruam hastalığının teşhisinde CFT testi uygulanmaktadır.
Ayrıca laboratuvarımızda araştırma faaliyetleri yürütülmekte,  yurtiçi ve yurtdışı hizmet içi eğitim çalışmalarının düzenlenmektedir.

Akredite Olduğu Konular

 Paratüberkülozun ELISA ile teşhisi ile  Ruam'ın CFT ile teşhisinde TS EN ISO/IEC 17025 göre akreditasyon belgesine sahiptir.

Ayrıca Ruam teşhisinde uygulanan Komplement Fikzasyon Test'i (CFT) Fransız Gıda Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nca akreditedir.

Ulusal Referans Olduğu Konular

Laboratuvarımız, Tüberküloz, Paratüberküloz ve Ruam hastalıklarının teşhisinde referans laboratuvardır.

                                                                                                                                            

Personel

Dr. Erhan AKÇAY                                      Lab. Şefi

Dr. Özgür KUZUKIRAN                             Veteriner Hekim

Bora CİHANOĞLU                                    Veteriner Hekim

Halil PİR                                                    Veteriner Hekim                               

Mikail Emre Coşgun                                  Laborant


''