Virolojik Araştırmalar ve Teşhis Laboratuvarı

Virolojik Teşhis Laboratuvarında sığır, koyun, keçi ve atlarda görülen yada görülmesi muhtemel olan viral hastalıkların teşhisleri yapılmaktadır.


A. GÖREVLERİ 
Virolojik Teşhis Laboratuvarında sığır, koyun, keçi ve atlarda görülen hastalıkların teşhisleri Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı'nın (OIE) standart testleri kullanılarak yapılmaktadır. 

Ulusal referans olduğumuz viral hastalıklar (Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası (PPR), Mavidil, At vebası, Enzotik Sığır Löykozisi, IBR/IPV, Atların Enfeksiyöz Anem​isi, Atların Viral Arteritisi, Klasik Domuz Vebası) konusunda bölge laboratuvarlarının teşhis sonuçlarının teyidi (konfirmasyonu), bölge laboratuvarları ile karşılıklı doğrulama testlerinin düzenlenmesi ve eğitim çalışmaları laboratuvarımızca yapılmaktadır.

Mihrak araştırması,  Seroepidemiyolojik çalışmalar laboratuvarımızca yürütülmektedir.

At sığır koyun keçi gibi hayvanların ithalatı ve/veya ihracı durumunda viral hastalıklar yönünden kontrol testleri laboratuvarımızca  yapılmaktadır.

Hayvanlarda görülen viral hastalıkların teşhisleri konusunda diğer Veteriner Kontrol Enstitülerinde çalışan Veteriner Hekimlere, saha veterinerlerine, çiftçi ve üreticiye yönelik eğitim programları düzenlenmekte ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca bakanlıkça oluşturulan çeşitli komisyonlarda viral hastalıklara ilişkin konularda hizmet verilmektedir.


B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR

Virolojik Teşhis  Laboratuvarı Fransız Gıda Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (AFSSA) Mayıs 2004 tarihinde yapmış olduğu laboratuvar incelemesi sonucunda At Vebası (African Horse Sickness (AHS), Atların Enfeksiyöz Anemisi (Equine Infectious Anemia -EIA), Atların Viral Arteritisi (EVA) ve Atların Herpes Virus Enfeksiyonları (Equine Herpes Virus –EHV-1/4) yönünden akredite edilmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından da  bu akreditasyon onaylanmıştır.

Laboratuvarımız, TURKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına göre; Atların Enfeksiyöz Anemisi'nin  (EIA) "Antikor ELISA ile Teşhisi", At vebası'nın (AHS) "Antikor ELISA ile Teşhisi" ve Atların Enfeksiyöz Anemisi'nin  "AGID ile Teşhisi ve antikor ELISA testinin konfirmasyonu",  "Enzootic Bovine Leucos'in Ab ELISA ile Teşhisi" ve "Mavi Dil  (Bluetongue-BT)'nin Antikor ELISA ile Teşhisi" testleri ile ilgili olarak akredite edilmiştir.

 

C. ULUSAL REFERANS OLDUĞU KONULAR

Sığır Vebası (RP), Koyun ve Keçi Vebası (PPR), Mavidil (BT), At vebası (AHS), Enzootik Sığır Löykozisi (EBL), IBR/IPV, Atların Enfeksiyöz Anemisi (EIA), Atların Viral Arteritisi (EVA), Klasik Domuz Vebası hastalıkları için Ulusal Referans Laboratuvarı olarak görev yapmaktadır.


D. ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

Virolojik Teşhis Laboratuvarında viral hastalıklar ile ilgili projeler yürütülmektedir. Projelerde çeşitli kuruluşlarla da işbirliği yapılmaktadır.

Laboratuvarımızca Türkiye ve İtalya (IZS Enstitüsü-Teramo) arasında West Nile hastalığı yönünden OIE Twinning Projesi (eşleştirme projesi) yürütülmektedir. Ayrıca Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Hayvan Sağlığı Araştırma Enstitüsü (Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Research Institute for Animal Health) 
Pirbright - İngiltere, Hayvan Sağlığı Enstitüsü (Institute for Animal Health Pirbright - UK)  Fransa Hayvan Sağlığı Enstitüsü (ANSES-AFSSA), Enzootic Bovine Leucosis OIE Referans Lab. Pulawy, Polonya  ile viral hastalıklar konusunda işbirliği yapılmaktadır.


E. LABORATUVAR PERSONELİ

​Dr. Şirin G. ÇİZMECİ         Veteriner Hekim, Laboratuvar Şefi

Dr. M. Fatih BARUT          Veteriner Hekim

R. Adalet DUYUM             Veteriner Hekim

Çağla KORKMAZ              Veteriner Hekim

Halil ERGÜN                     Veteriner Hekim

Sabri HACIOĞLU              Veteriner Hekim

Erdoğan SERTKAYA           Laborant

Münevver UZAR                 Sağ. Teknis.

Ali CEYLAN                         İşçi''