Kuduz Teşhis Laboratuvarı

Ülkemiz için Ulusal Referans Kuduz Laboratuvarıdır. Kuduz hastalığı ile ilgili teşhis çalışmaları 1929 yılında enstitümüzde başlatılmıştır. O yıllarda tüm ülkeye hizmet veren laboratuvarımız sonrasında sorumluluk alanına giren illere (Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Eskişehir, Bolu, Zonguldak) teşhis hizmeti vermeye başlamıştır. Ayrıca Türkiye genelinde Kuduz Hastalığının seyri ve moleküler epidemiyolojisi ile ilgili çalışmaların yürütülmesinden ve takibinden sorumludur.

 

Laboratuvarımız 2008 yılından itibaren Avrupa Birliği desteğinde yaptırılan Biyogüvenlik seviyesi 2 ve 3 (BSL-2, BSL-3) olan yeni laboratuvar binasında hizmet vermektedir.

 

A. GÖREVLERİ  

1-Kuduz hastalığından ölen veya öldürülen hayvanlara ait marazi maddelerden laboratuvar teşhisinin yapılması.

2-Epidemiyolojik çalışmaların yapılması.

3-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi.

4-Hizmet içi eğitim çalışmalarının düzenlenmesi.

5-Ülkemize ithali yapılacak olan kedi ve köpek aşıları ile ilgili olarak görüş hazırlanması.

6-Ülkede kullanılacak teşhis materyallerinin kalite kontrolü ve uygunluk görüşünün hazırlanması.

7-Düzenli aralıklarla karşılaştırmalı testler düzenlenmesi.

8-Ülkede teyit edilmiş vakalardan alınan kuduz virüs izolatlarının saklanması.

9-Bölgesel teşhis laboratuvarlarında elde edilen pozitif sonuçların teyit edilmesi.

10-Teşhiste kullanılacak antijenler, standart serumlar ve kitlerin değerlendirilmesi.

11-Ülkede kullanılan teşhis metotları ile uygulanan testlerin tüm sonuçları hakkındaki verilerin toplanması, düzenlenmesi, değerlendirilmesi, epidemiyolojik rapor hazırlanması.

12-Ülkede hastalığın epidemiyolojisini ortaya koymak için Kuduz virüsünün karakterize edilmesi, araştırmalar yapılması.

13-Hastalığın kontrolü ve yok edilmesine yönelik araştırmaların koordine edilmesi, ilgili bilgi ve raporların toplanması, üst birimlere tavsiyelerde bulunulması.

14-Kullanılacak teşhis metotlarının bir örnekliğinin sağlanması için eğitim çalışmaları yapılması ve üst birimlere görüş bildirilmesi.

 

B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR

 

Laboratuvarımız, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına göre;

1-Floresan Antikor Tekniği testinden 2005 yılında, 

2-Floresan Antikor Virüs Nötralizasyon (FAVN, RFFIT) testinden 2005 yılında,

3-Revers Transkripsiyon-Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) testinden ise 2007 yılında akredite edilmiştir.

 

C. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI REFERANS OLDUĞU KONULAR

 

Laboratuvarımız;

1-Ulusal Referans Kuduz Laboratuvarıdır.

2-Ayrıca Sağlık Bakanlığı için de teşhis açısından referans laboratuvardır.

3-2005 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) açısından, Avrupa Birliği sınırlarına girecek olan PET hayvanlarında anti kuduz antikorlarının tespiti konusunda Referans Laboratuvardır. Bu kapsamda AB tarafından her yıl düzenlenen yeterlilik testlerine düzenli olarak katılmaktadır.

4-2008 yılından bu yana Japonya sınırlarına girecek olan PET hayvanlarında anti kuduz antikorlarının tespiti konusunda Referans Laboratuvardır.

 

D. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI İŞBİRLİKLERİ :

Kuduz Teşhis Laboratuvarı, Almanya Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI) ile OIE Referans Laboratuvarı olma koşullarının sağlanması yönünden OIE Twinning Projesi partneridir.

 

E. LABORATUVAR PERSONELİ :

 

Dr. Nil ÜNAL                        Veteriner Hekim, Laboratuvar Şefi

Dr. Müge FIRAT                    Veteriner Hekim

Yeşim TATAN                        Veteriner Hekim

Merve Özgür BAYDIN           Veteriner Hekim

​İbrahim ADALI                       Laborant

Burak BAŞKONUŞ                  Laborant

Ahmet ÇELİK                          İşçi

Ender GÖNENCİ                    İşçi​


''