Toksikoloji Laboratuvarı

Toksikoloji LaboratuVarında "Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi için Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik" gereği Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamında hayvansal orijinli gıda maddelerinde pestisit (kanatlı dokusu, balık dokusu, bal, yumurta ve çiğ süt) ve anabolik hormon (kanatlı plazması ve balık dokusu) kalıntı analizleri ile şüpheli hayvan ölümlerinin aydınlatılabilmesi amacıyla ölen hayvanlara ait marazi maddelerde (doku, iç organ, mide ve bağırsak içeriği, yem, su vb.) zehirlenme yönünden toksikolojik analizler yapılmaktadır. 

 

A. GÖREVLERİ

1-Ölen veya nekropsi yapılan hayvanlara ait marazi maddelerde zehirlenme yönünden toksikolojik analizlerin yapılması.

2-Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamında hayvansal orijinli gıda maddelerinde pestisit(organik klorlu, organik fosforlu, karbamat ve pretroid grubu) ve anabolik hormon (stilbenler, anabolik steroidler, rezorsilikasit laktonlar ve beta agonistler) kalıntı analizlerinin yapılması.

3-Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi. 

4-Eğitim çalışmalarının düzenlenmesi. 


B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR

1-Kanatlı Etlerinde Organik Klorlu İnsektisitlerin (Alfa HCH, Hekzaklorobenzen, Heptaklor, Aldrin, 4,4-DDE, 4,4-DDD, 4,4-DDT, 2,4-DDT, Gama-HCH, Beta-HCH) GK ile Tayini

 2-Sığır İdrarında Anabolik Hormonların (19 Nortestosteron) GK-KS ile Tespiti

3-Balda Karbamat İnsektisitlerin (Methomil, Methiyokarb, Aldikarb, Karbofuran) Yüksek Basınçlı Sıvı  Kromatografi (HPLC) ve Kolon Sonrası Türevlendirme (PCD) Yöntemi ile Analizi

 4-Anabolik Hormonların (17-Beta Estradiol,17-Alfa Estradiol,Testosteron ve Progesteron) Plazmada GK-KS ile Tespiti

5-Çiğ Sütte Organik Klorlu İnsektisitlerin (Alfa HCH, Hekzaklorobenzen, Aldrin, 4,4-DDT) GK ile Tespiti

6-Balık Dokusunda Poliklorbifenillerin (PCB 28, 30, 52, 101, 118, 153, 180) GK ile Tayini

7-Balık Etlerinde Organik Klorlu İnsektisitlerin (Alfa HCH, Hekzaklorobenzen, Heptaklor, Aldrin, 4,4-DDE, 4,4-DDD, 4,4-DDT, 2,4-DDT, Gama-HCH, Beta-HCH) GK ile Tayini

8-Balda Organik Klorlu (Beta endosülfan, Brompropilat) ve Organik Fosforlu (Diklorvos, Malatiyon, Diazinon, Paratiyonmetil, Klorprifos, Kaumafos) İnsektisitlerin GK ile Tayini

9-Yumurtada Organik Klorlu  İnsektisitler (Alfa HCH, Hekzaklorobenzen, Heptaklor, Dieldrin, Aldrin, Gama-HCH, Beta-HCH, 2,4 DDT, 4,4-DDE,  4,4- DDD,  4,4-DDT) ve Poliklorobifenillerin (PCB28, PCB30, PCB52, PCB101, PCB118, PCB153, PCB180) GK ile Tespiti

10-Kanatlı Etinde Pretroid İnsektisitlerin (Sipermetrin, Deltametrin, Tetrametrin) GK ile Tayini, Balda Pretroid İnsektisitlerin GK ile Tayini

 11-Balda Amitraz ve Metabolitlerinin GK-KS ile Tayini, Plazmada Zeranol ve Metabolitlerinin GK-KS ile Tayini

12- Kanatlı Plazmasında Stilbenlerin (Dietilstilbestrol, Dienestrol, Hekzestrol) GK-KS ile Tespiti

13-Çiğ Sütte Organik Fosforlu İnsektisitlerin GK ile Tayini

14-Balda Pretroid(Sipermetrin, Flumetrin, Tau-Fluvalinat) İnsektisitlerin GK ile Tayini

15-Plazmada Zeranol ve metabolitlerinin GK-KS ile Tayini konularında TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025: 2005 standartlarına göre akredite edilmiştir.


 C. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI REFERANS OLDUĞU KONULAR   

''Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi için Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik'' gereği Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamında hayvansal orijinli gıda maddelerinde pestisit ve anabolik hormon kalıntı analizleri konusunda Ulusal Referans Laboratuvarıdır.  


D. LABORATUVAR PERSONELİ


Dr.Ayşin BAŞSATAN YORULMAZ   Veteriner Hekim,  Laboratuvar Şefi
Dr.​Tevfik Bülent AKSAKAL​Veteriner Hekim
Fatma VARGÜN
Veteriner Hekim
​Azime MERCAN (İç Kont.)​Kimya Yüksek Mühendisi
Uğur ORAKVeteriner Hekim  
Arda ARMANVeteriner Hekim
​Zeynep ATALAY​Kimyager
Özlem KIRMIZIBAYRAKYüksek Kimyager 
Muhammed Emin EROLLaborant
Hamza DOĞANLaborant
Tamer DORUKOĞLU
İşçi​​''