Patoloji Laboratuvarı

Enstitümüz Patoloji Laboratuvarında, kendisine bağlı olan illerden ve bazı durumlarda Türkiye genelinden gelmekte olan hasta veya ölmüş hayvanlara sistemik nekropsi yapılmakta, anemnez bilgileri ve nekropside tespit edilen bulgulara göre patoloji dışında diğer laboratuvarlara bakteriyel, viral, parazitik, toksik teşhis için örnek dağıtımı yapılmaktadır. Hastalık şüphesi olan doku örneklerinden histopatolojik   teşhis için doku örnekleri alınmakta, bu örnekler Dünya Hayvan Sağlığı teşkilatı'nın (OIE) standartları baz alınarak Hematoksilen Eozin ve İmmunoperoksidaz boyamalar yapılarak  sonuca gidilmektedir.

Ayrıca laboratuvarımızda Ziehl Neelsen , levatidi, methyl green pyronin, giemsa, gram, macyavellu, stamp, van gieson  boyamaları yapılmaktadır. Histolojik olarak şüpheli olgularda konfirmasyon amacı ile bir ileri teknik olan İmmunoperoksidaz boyamaya gerekli durumlarda geçilmektedir. Bu teknikle BSE, Scrapie (Prionic Hastalıklar); Listeria monocytogenes, Haemophylus somunus, Brucella melitensis vb. (Bakteriyel Hastalıklar); Sığır vebası-RP, Koyun-Keçi vebası-PPR, Infectious Bovine Rhinotracheitis-IBR, Pesti virus enfeksiyonları-Bovine Viral Diarrea BVD ve Border Disease, Kuduz vb. (Viral Hastalıklar); Neospora caninum, Toxoplasma gondi vb. (Paraziter Hastalıklar) yönünden teşhis yapılmaktadır.

A. GÖREVLERİ:

1-  Laboratuvarımıza gelen ölü yada canlı hayvanlara nekropsi yapılması

2- Alınan doku örneklerinin nekropsi bulguları ışığında diğer laboratuvarlara dağıtımının yapılması

3- Histopatolojik teşhis amacı ile doku örneklerinin işlenmesi ve hematoksilen eozin ile boyanması

4- Türkiye genelinde yürütülen  BSE ve Scrapie pasif survey çalışmasının sonuçlarının değerlendirilerek her yıl Genel Müdürlüğe rapor edilmesi

5- Şüpheli BSE ve Scrapie olgularında gold test olan İmmun patoloji ile kesin sonuç verilmesi

6-  Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

7-  Hizmet içi eğitim çalışmaları yapılması        

B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR:

1- Transmissible Spongiform Encephalopathy'lerin (BSE ve Scrapie)  Histopatolojik Yöntemle Teşhisi

2- Transmissible Spongiform Encephalopathy'lerin (BSE ve Scrapie)  İmmunoperoksidaz Yöntemle Teşhisi

3- Peste Des Petits Ruminants (PPR) Hastalığının Histopatolojik Yöntemle Teşhisi

4- Peste Des Petits Ruminants (PPR) Hastalığının İmmunoperoksidaz Yöntemle Teşhisi

5- Koyun Keçi Çiçek Hastalığının Histopatolojik Yöntemle Teşhisi

C. ULUSAL REFERANS OLDUĞU KONULAR:

Patoloji Laboratuvarı BSE, Scrapie ve FSE  hastalıkları yönünden Ulusal Referans Laboratuvarıdır.

D. LABORATUVAR PERSONELİ:

Dr. Yavuz ULUSOY                  Veteriner Hekim, Laboratuvar Şefi    

M. Murat MADEN                   Veteriner Hekim

Bahadır KILINÇ                        Veteriner Hekim

Neslihan AKBULUT TOSUN    Veteriner Hekim

Ersin AKŞOR                            Laborant

Gülseren DERELİ                      ​Laborant


''