Genetik Laboratuvarı

Enstitümüz Genetik Laboratuvarı 1980 yılından bu yana hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda DNA testi ile atlarda ve sığırlarda şecere kontrolü yapılmaktadır.
Laboratuvarımız yapmakta olduğu testler ile Türkiye'de yetiştirilmekte olan safkan Arap ve İngiliz atlarının saflığının korunmasına böylelikle bu at ırklarının korunmasına ve at yetiştiricilerinin de bu anlamda zarara uğramamasına yardımcı olmaktadır.

A. GÖREVLERİ

DNA Testi ile atlarda;

1-DNA kimliğinin saptanması,

2-Tayların Soy Kütüğüne kaydedilebilmesi için tescil belgelerinde belirtilen ana ve babaların doğruluğunun kontrol edilmesi.

3-Şüpheli görülen ana-babalıkta konunun aydınlatılmasıdır.

DNA Testi yapılması için;

1-Yalnızca ilgili atın kan örneği gönderilir, ana-babalığın doğrulanması için ise yavru kanı il beraber ana ve babanın da kan örnekleri gönderilmelidir.

2-Daha önce DNA analizi yapılmış olan ana veya babanın kan örneklerini göndermek yerine bunların DNA numaralarının bildirilmesi yeterlidir.

3-DNA analizi yapılan her at için ayrı bir DNA numarası verilir ve bu numaralar analiz sonucu ile birlikte ilgililere bildirilir.

4-"DNA analizi için özel vakumlu ve antikoagulanlı (Lityum Heparinli) veya K3EDTA’lı 1 adet 5-10 ml’lik tüplere alınmış taze kan örneği gönderilir."

DNA analizi için kan örneği gönderilmesi;

1-At sahibi tarafından ilgili GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İl veya İlçe Müdürlüğüne müracaat edilir.

2-İlgili İl veya İlçe Müdürlüğünde örneği bulunan dilekçe doldurulur (DNA analiz dilekçesi - Form sayfanın en altındadır).

3-Her bir at için 542,30 TL (Beşyüz kırk iki lira otuz Kuruş) Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube ,

Banka Adresi: T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şube 

Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:164 Çankaya/ANKARA

TL Hesabı: IBAN TR53 0001 0025 3306 4804 5851 11

​ No'lu hesabına yatırılır ve dekont dilekçeye eklenir.

4-"Resmi Veteriner Hekim tarafından Antikoagulanlı (Lityum Heparinli)  veya K3EDTA'lı  tüplere kan alınır." 

5-Üst yazı, kan örneği, dilekçe ve dekont enstitümüze gönderilir.

 

B. AKREDİTE OLDUĞU KONULAR

Laboratuvarımız "Atlarda DNA Mikrosatellit analizi" testinde 2006 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2005'e göre akredite edilmiştir.

 

C. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI REFERANS OLDUĞU KONULAR: 

Laboratruvarımız yapmış olduğu DNA testinde atlarda Ulusal ve Uluslar Arası Referans Laboratuvardır. Ayrıca bu konuda uluslararası tek otorite olan ISAG'ın (International Society for Animal Genetics) 1996'dan beri kurumsal üyesidir.

Laboratuvarımız sığırlarda da DNA STR analizi ile ana-babalık testinde Ulusal Referans Laboratuvardır.

Sığırlarda DNA analiz ücreti 430 TL (Dörtyüz Otuz)'dir.


 

D. LABORATUVAR PERSONELİ

Dr. Cevdet YARALIVeteriner HekimLaboratuvar Şefi
Dr. Burhan TOPRAKVeteriner Hekim 
​Mustafa COŞAR​Veteriner Hekim​
Kemal ZENGİNVeteriner Hekim 
Emine NAYIRLaborant 
Oğuz GÜLEÇLaborant 
Duran YALÇINİşçi ​


Ek Dosyalar

''