Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI

 

VKMAE Müdürlüğü Laboratuvarları TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak çalışmaktadır. Tüm personel bu standarda göre oluşturulan Kalite Yönetim Sistemini öğrenip uygulayabilecek şekilde eğitilmiştir.

Kalite politikamızı, analiz/test/muayenelerimizi ulusal ve uluslararası standart veya işletme içi metotlara göre, gizlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük ilkelerinden sapmadan iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile en doğru şekilde ve en kısa sürede yapmayı görev edinerek belirledik.

Kalite hedefimiz Enstitümüz personelinin yeni eğitimlerle donatılarak müşteriye sunulan hizmetin çeşidini ve kalitesini her geçen gün arttırmasıdır. Bunu yaparken en uygun metodu ve cihazları kullanarak en doğru sonuçları vermeyi amaçlamaktayız. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Müşteriden gelebilecek şikayetleri en aza indirmek için eğitimli personelimiz titizlikle çalışmaktadır.

Gelecekte hedeflediğimiz hizmet sayı ve çeşidinde ulaşılan artış ve sürekli yapılan ve yapılması planlanan iyileştirmeler (eğitim, akreditasyonun sürekliliği, ihtiyaçların acilen giderilmesi vb.) başarımızın göstergesi olacaktır.

Amacımız kurduğumuz Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak güvenilir ve en doğru sonuçları vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

 


''