17.1.2018 / Gösterim Sayısı : 2932

2018 Birim Fiyat Listesi Değişikliği

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının  15/01/2018 tarih ve E.122506 sayılı Olur'larıyla Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri 2018 Yılı Birim Fiyat Listesi Genel Hükümlerinde değişikliğe gitmiştir.

Genel hükümlerin 3 nolu bendi;

"İthal hayvanların % 3' ünde yapılan testlerde aranan hastalıklar yönünden pozitif (uygun

olmayan) sonuç bulunması durumunda, söz konusu hastalık için kalan hayvanların

tamamında yapılacak olan testler için yeniden teste tabi tutulan hayvanların % 50'si

ücretlendirilir." şeklinde değiştirilmiştir.

Muayene ve Analiz Ücretleri 2018.pdf

2018 Kontrol ve Danışmanlık Hizmetleri.pdf

2018 Aşı ve Biyolojik Ürünler Fiyatları.pdf

''