Viroloji

​       2004 yılında kurulan Laboratuarda BVD, IBR, EBL,  Border Disease,  PPR,  Rotavirus ve  Coronavirus,  Mavi Dil hastalıklarının  ELISA,  AGID  ve N  ötralizasyon  testleri  ile  antikor ve  antijen  testleri  ve viral  izolasyon çalışmaları yapılmaktadır. Laboratuvar çalışmalarında özellikle damızlık sığır yetiştiricilerinin talebi olan BVD, IBR, EBL ve Mavidil Hastalıklarının serolojik testleri önemli yer tutmaktadır.

LABORATUVARIN KISA TANITIM BILGILERI:

 • Viroloji teşhis laboratuvarında Türkiye'de sığır, koyun, keçi ve atlarda görülen yada görülmesi muhtemel olan viral hastalıkların teşhisleri Office International Des Epizooties (OIE Manual of Standarts 2000) belirtildiği şekilde yapılmaktadır.
 • Şüpheli materyallerden hücre kültürlerinde etken izolasyonu yanında viral antijen tespiti yapılması amacıyla laboratuvar hazırlıkları devam etmektedir.
 • Teşhis metotlarından PCR'a da başlamak üzere gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.
 • Enstitümüze bağlı bulunan İl Müdürlükleri personeline ve serbest veteriner hekimlere yönelik programlı ya da programsız eğitim çalışmaları verilmektedir.​​

  YAPILAN TESTLER VE SÜRELERI

  • Laboratuvarımızda; sığır, koyun ve keçi hastalıklarının ELISA ve PCR ile serolojik ve virolojik teşhis çalışmaları yapılmaktadır.
  • Virus izolasyonu amacıyla laboratuvarımız hazırlanmaktadır.
  • Sığır hastalıklarından; IBR/IPV, Indirekt ELISA, PCR, BVD-MD, Direkt ve İndirekt ELISA, PCR, EBL, İndirekt ELISA, MAVİ DİL, Direkt ve İndirekt ELISA, ROTAVİRUS, Direkt ELISA, CORONAVİRUS, Direkt ELISA
  • Koyun-Keçi hastalıklarından; BORDER DISEASE, İndirekt ELISA, ROTAVİRUS, Direkt ELISA, CORONAVİRUS, Direkt ELISA, PI-3, Adenovirus, RSV hastalıklarının da serolojik ve virolojik teşhislerinin yapılması amacıyla hazırlıklar yapılmaktadır.

  Bütün laboratuvar teşhislerinin sonuçları gelen marazi madde durumuna göre en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

  LABORATUVARA NUMUNE GÖNDERME ŞEKLI

  1. Taze kadavradan alınmış olmalı, (Ölümden hemen sonra veya en geç iki saat sonrasına kadar alınmış olması lâzımdır ve materyal en seri araçla laboratuvara ulaştırılmalıdır.)
  2. Virolojik muayeneler için alınan materyallerin gerek alınış sırasında ve gerekse konacakları kapların temiz steril olmalı,
  3. Gönderme protokolü materyali gönderen Veteriner Hekim tarafından eksiksiz olarak doldurulmalı, (özellikle yapılan tedavi uygulanan aşı ilaçların detaylı olarak izahı, şüphe edilen hastalık, hastalığın seyir şekli; ani ölüm, kronik, sporadik vak'alar, sürü problemi şeklinde işaret edilmelidir.)
  4. Zoonoz hastalıklar yönünden şüpheli marazi maddeler gönderilirken çevrenin kontaminasyonunu önlemek amacıyla ambalajının özellikle çok iyi yapılarak mümkünse bir kurye ile gönderilmelidir.

  MARAZI MADDE ALINMASIYLA ILGILI OLAN EKSIKLIKLER

  • Şüphe edilen hastalığa uygun olarak alınmaması,
  • Otopsiye dayandırılmaması,
  • Hayvan sahibi tarafından usulüne, asepsi ve antisepsi kurallarına uygun alınmayışı,
  • Ölümü beklemeden kestirilen hayvanlardan (ölüm lezyonları ve septisemi şekillenmeden) alınması,
  • Ölümden çok sonra alınması,
  • Organlardan yeterli büyüklükte materyalin alınmaması,
  • Tedavi görmüş hayvanlardan alınması,
  • Ayrıca, teşhis isteğinin Sağlık Zabıtasına dahil hastalıklara yöneltilmesi ve diğer salgınlara dair teşhis

  SEROLOJIK MUAYENELER İÇIN

  Kan, Kan Serumu (15 gün ara ile alınacak çift serum örneği teşhiste yardımcı olur), Süt, Süt serumu ve sperma steril olarak alınır, steril bir şişeye konarak gönderilir.

  VIROLOJIK MUAYENELER İÇIN

  Alınacak materyallerin steril alınmasına özen gösterilerek, mümkünse soğutulmuş olarak en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalı. Bu amaçla;

  Deri, Kan( Ateşli dönemde defibrine), Organ, Mukus, Serum, Dış parazitler veya tüm hayvan gönderilebilir.

  ÇEŞITLI VIRAL HASTALIKLARDA TEŞHIS AMACIYLA LABORATUVARA ÖRNEK GÖNDERILMESI

  HastalıkCanlı HayvandanÖlümden Sonra
  Solunum ve göz hastalıklarıNazal ve konjuktival svaplar, kanHastalıklı sistemden dokular, lenf yumruları
  Deri hastalıkları, mukoz membranlarda lezyonlarLezyondan svap ve kazıntılar, kanHastalıklı sistemden dokular, lenf yumruları
  GastroenteritisGaita, kanHastalıklı sistemden dokular, lenf yumruları, barsak içeriği
  Sistemik hastalıklarKan, nazal ve ürogenital svaplar, kanÇeşitli organlardan dokular
  Merkezi sinir sistemi hastalıklarıKan, mümkünse serebrospinal sıvı, gaita, nazal ve ürogenital svapHastalıklı sistemden dokular, lenf yumruları
  Üriner sistem hastalığıÜrogenital svap, idrar, kanHastalıklı sistemden dokular, lenf yumruları
  AbortAnnelerden kan, vaginal akıntılarPlasenta ve fötustan dokular, fötustan kan ve barsak içeriği
   
  PERSONEL BİLGİSİ
 • Veteriner Hekim​ Yunus ÇAKICI (Laboratuvar Şefi)
 • Veteriner Hekim Serpil EKİCİ
 • Veteriner Hekim Mehmet USLU
 • Veteriner Hekim Ebru Demir KARACA
 • Veteriner Hekim Mehmet Sinan AKDOĞAN
''