Kanatlı Hastalıkları

​       1990 yılında Tavuk hastalıkları Laboratuvarı olarak kurulmuştur. Enstitümüze bağlı Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Antalya, Afyon, Burdur ve Isparta illerinde bulunan ticari yumurtacı ve broyler sürüleri, broyler damızlık ve kuluçkahaneleri işletmeleri, yumurtacı damızlık kuluçkahanelerinin ve diğer kanatlı türlerinin sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Canlı kafes kuşlarının muayenesi, klinik muayene metotlarına uygun olarak yapılarak hayvan sahibine gerekli tavsiyelerde bulunulur.

        ​​​Laboratuarımıza getirilen hastalıktan şüpheli canlı veya ölü kanatlı marazi maddelerine nekropsi yapılır. Nekropsi sonucu şüphe edilen hastalıklara uygun organlardan bakteriyolojik muayene için örnekler alınır. Bakteriyolojik muayeneler sonucu etken izolasyon ve identifikasyonu yapılır. Bakteriyel etken izolasyon, identifikasyon ve antibiyotiklere duyarlılık testleri sonucuna göre yetiştiriciye yapılacak tedavi ve alınacak önlemler hakkında bilgi verilmektedir.

       Serolojik muayene için gönderilen kan serumu örneklerinden ND, AI, IBD, IB, EDS, AE, ILT, ART, MG , SE, ORT ve Lenfosit Leukozis enfeksiyonlarının ELİSA ile teşhisi yapılmaktadır. Antikor seviye tesbiti amacıyla ELISA, Agar-Jel Presipitasyon (AGP), Hemaglutinasyon - inhibisyon ( HA-HI ), çabuk serum aglutinasyon( SPAT) kullanılmaktadır. Tesbit edilen antikor düzeylerine göre aşılama proğramları hakkında bilgi verilmektedir.

       Avian İnfluenza ve Newcastle şüphesiyle gönderilen numulerin uygun koşullarda otopsileri yapılarak örnekler alınır.Olaya çabuk müdahele etmek kapsamında AI yönünden hızlı teste tabii tutulur. Çıkan sonuca göre numuneyi gönderen ilgililere ön bilgi verilir. Sonra embriyolu yumurta inokulasyonu ve Real Time - PCR testi uygulanarak sonuçlandırılır.

        ​Kuluçka ve damızlık işletmelerin sağlık kontrol yönetmeliği uyarınca Salmonella gallinarum/pullorum/enteritidis ve Mycoplasma gallisepticum/synovia hastalıkları yönünden kontrol edilmekte ve uygun olanlar sertifikalandırılmaktadır.

        Özel veteriner hekimler ve entegre işletmelerle sıkı bir işbirliği yapılarak bölgesel problemlerin çözümü için gereğinde saha çalışmaları yapılmaktadır.​

        Sahada görülen problemler ile ilgili olarak gerekli eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

        2010 yılında Fen Kurulu kararı ile Laboratuvarımızın adı Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı olarak değiştirilmiştir.

Teşhis ve Analiz AdıUygulanan Metod
Marazi maddeden direk muayeneMikroskopik muayene
Bakteriyolojik ekim ve etken izolasyonuBakteriyolojik muayene
Salmonella teşhisiEtken izolasyonu, ELISA ve ve lam aglutinasyon testi
Mycoplasma teşhisiEtken izolasyonu, ELISA ve ve lam aglutinasyon testi
Newcastle Hastalığı teşhisiEmbriyolu yumurta ekimi Hemaglutinasyon - İnhibisyon testi, ELISA
Gumboro (IBD) Hastalığı teşhisiELISA, AGP testleri
İnfeksiyöz Bronşitis teşhisiELISA
Avian Ensefalomiyelit teşhisiEmbriyolu yumurta ekimi,ELISA
Avian İnfluenza teşhisiEmbriyolu yumurta ekimi ,Hızlı test,ELISA, AGP testleri
EDS –76 teşhisiELISA, AGP testleri
Avian rhinotrahitis teşhisiELISA
ILTELISA
ORTELISA
Hastalık etkenlerine karşı duyarlı antibiyotik testiAntibiogram testi

PERSONEL BİLGİLERİ

Veteriner Hekim Uzm. Kamile Kesler (Laboratuvar Şefi)

Veteriner Hekim M. Levent KAYNAR​


''