Bakteriyoloji - Seroloji

      Laboratuvarda büyük ve küçük baş hayvanlar, at, arı ve balıkların bakteriyel hastalıklarının bakteriyel izolasyon ve serolojik yöntemlerle teşhisi yapılmaktadır. 
      ​    Laboratuvar özellikle bölgede problem olan koyun ve sığırların abortus etkenleri (Brucella, Chlamydia, Campylobacter gibi) konusunda oldukça tecrübeye sahiptir. 
         Ayrıca diğer önemli hastalıkların (mastitis, pnömoniler, antraks gibi) teşhisleri yapılmakta ve izole edilen mikroorganizmalara antibiyotik duyarlılık testleri yapılmaktadır.

YAPILAN TEST/MUAYENE/ANALIZLER:

BAKTERIYOLOJI LABORATUVARINDA YAPILAN TESTLER

 • Bakteriyel izolasyon ve identifikasyon
 • Serolojik testler
 • Rose Bengal Pleyt Test (RBPT)
 • Serum Aglütinasyon Test (SAT)
 • ELİSA

BAKTERIYOLOJI LABORATUVARINDA TEŞHIS EDILEN HASTALIKLAR

 • Brucellosis
 • Campylobacteriosis
 • Mastitis
 • Anthrax
 • Enterotoksemi
 • Tübercülosis
 • Paratübercülosis
 • Botulismus
 • Mantar Enfeksiyonları
 • Amerikan Yavru Çürüklüğü

SEROLOJI LABORATUARINDA TEŞHIS EDILEN HASTALIKLAR

 • Brucellosis (RBPT, SAT, CFT)
 • Paratübercülosis (ELİSA)
 • Chlamydiosis (ELİSA)
 • Leptospirosis (ELİSA)

 

PERSONEL BİLGİLERİ

Veteriner Hekim Asuman Soysal SARIŞAHİN (Laboratuvar Şefi)

Veteriner Hekim Çağatay NUHAY

Şirket Personeli  Mükremin ADARSA


''