Veteriner İlaç Kalite Laboratuvarı

       Bakanlığımızın 24.05.2012 tarih ve  1258  sayılı  Olur'larına istinaden "Veteriner İlaç firmalarının ruhsatlandırılması ve piyasadaki Veteriner İlaçlarının kontrolü amacıyla", 2015 yılında Enstitümüzde Veteriner İlaç Kalite Kontrol Laboratuvarı kurulmuş olup, aşağıdaki analizler yapılmaktadır:

  • ​​pH ölçümü
  • Yoğunluk ölçümü
  • Nem ölçümü
  • Oksitetrasiklin etken madde tayini
  • Klortetrasiklin etken madde tayini
  • Doksisiklin etken madde tayini

         Laboratuvar içi uygulamalarda tetrasiklin grubu antibiyotiklerle ilgili ön deneme çalışmalarına başlanmıştır. Likit formdaki ilaçlarda pH ve yoğunluk ölçümü analizleri 2016 yılı akreditasyon kapsam genişletme programına dahil edilmiştir.​

Personel Bilgileri

Dr. Veteriner Hekim Tülay AVCI (Laboratuvar Şefi)

Kimyager Abdullah ALTAY

Hizmetli Rafet AKSU

''