Devam Eden Araştırma Projeleri

 ​ULUSAL TAGEM PROJELERİ

  1. Küçük Ruminantlarda Görülen Abortlarda Border Disease Enfeksiyonunun Araştırılması
  1. Ulusal BSE ve Scrapie İzleme programı 
  1. Türkiye'de Vektör Kaynaklı Önemli Viral Hayvan Hastalıklarının (Mavi dil- BT, Epizootik Hemorajik Ateş-EHD, Üç Gün Hastalığı-BEF ve AKABANE )  Teşhisi, Vektörlerin Tespiti ve Erken Uyarı Sisteminin Oluşturulması

 

 TAGEM PROJELERİ

1-      Keçi Ciğer Ağrısı Olarak Bilinen Enfeksiyonlardan Mycoplasmaların İzolasyonu, Genotipik ve İmmunojenik Karakterizasyonu

2-      Kuzu ve Oğlakların Yenidoğan İshallerinde Rotavirus, Coronavirus ve Cryptosporidium parvum'un İmmunopatoloji, FFPE PCR ve Doku Mikroarray Teknikleri ile Tespiti

3-      DIVA Yaklaşımına Yönelik Olarak, Sığır Brusellozisinin Tanısı İçin Protein Eldesi ve Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi

4-      Üreye Duyarlı Elektrotların Hazırlanması ve Karakterizasyonu

5-      Peste Des Petits Ruminants (PPR) Virusunun Aşı ve Saha Suşlarının Moleküler Ayırımı

 

''