Hizmet Standartları

​​

S.NOHİZMETİN  ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1Test/Analiz Amacıyla Gelen Numunelerin Kabulü ve Raporlaması1- Marazi Madde Gönderme Protokolü/Laboratuvara Numune Gönderme Formu.
2- Kriterlere uygun ve yeterli miktarda numune.
3- Özel İstek Test/Analiz ücretinin yatırıldığına dair dekont.
2-22 gün
2Danışmanlık Hizmeti1-Danışmanlık talebi için Dilekçe/Resmi yazı.
2-Danışmanlık ücretinin yatırıldığına dair dekont.
İlgili yönetmelikler ve karşılıklı mutabakat sonu
3Eğitim/Staj Hizmeti1-Eğitim/Staj talebi için; Dilekçe/Staj Başvuru Formu.
2-Özel istek eğitim taleplerinde ücretinin yatırıldığına dair dekont.
3-Staj talepleri için; Üniversite/Meslek Liseleri talep yazısı.
Karşılıklı mutabakat sonu

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracat Yeri

İkinci Müracat Yeri

İsim

Dr.Hasan GÖZÜN 

Dr. Kadir KAMBURGİL

Ahmet KARABULUT

Ünvan

Numune Kabul ve 
Raporlama Birim Şefi

Kalite Yönetim 
Başkanı

Müdür Yardımcısı Vekili

Adres

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü
Dedekorkut Mah. Hocafakıh Cd. No:6  
Meram/KONYA

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü
Dedekorkut Mah. Hocafakıh Cd. No:6 
Meram/KONYA

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü
Dedekorkut Mah. Hocafakıh Cd. No:6 
Meram/KONYA

Telefon

0 (332) 322 47 36

0 332 322 47 41

0 332 322 47 33

Fax

0 (332) 320 0332

0332 320 37 98

0332 320 37 98

e-posta

konya.vke@tarim.gov.tr

konya.vke@tarim.gov.tr

konya.vke@tarim.gov.tr

''