Tarihçe

      Türkiye’deki 8 Veteriner Kontrol Enstitüsünden biri olan Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü ilk olarak 1950 yılında Orta Anadolu Bölgesi Aşı ve Serum Enstitüsü olarak kurulmuş ve 1968 yılına kadar bu isim altında hizmet vermiştir.

      1968 yılında Veteriner Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü, 1969 yılında ise Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsü adını almış ve müteakiben bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur. Sonraki yıllarda Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Veteriner Mikrobiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü, Hayvan Hastalıkları ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü şeklinde isim değişikliklerine uğramıştır. Kurum 2011 yılında Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ismini almış ve halen bu isim altında doğrudan Bakanlığa bağlı bir kuruluş olarak hizmet vermektedir.

       Enstitü yaklaşık 20 000 m2 bir alan üzerine yerleşmiştir.

      Kurulduğu yıllarda sadece Bakteriyoloji ve Parazitoloji Birimlerine sahip iken daha sonraki yıllarda birim sayısı artmıştır. Bu birimlere daha sonraları 1984 yılında Toksikoloji Laboratuvarı eklenmiş, 1990’lı yılların başında Tavuk Teşhis ve Patoloji Laboratuvarları kurulmuştur. 1999 yılında Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 2004 yılında ise Viroloji Laboratuvarı hizmet vermeye başlamıştır.

      Son yıllarda laboratuvarların fiziki ve ekipman alt yapısı büyük ölçüde yenilenen ve güçlendirilen kurum, uygulanmaya başlanan kalite yönetim sistemi ile hizmet kalitesini artırarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürleri

 

1 Cevad Gediz: 1950-1953

2 Cevat Kumova:1953-1968

3 İlhami Nazlıoğlu: 1968-1978

4 Mikail Yenilmez: 1978-1988 ve 1991-1998

5 Muhammed Aksın: 1988-1991

6 Dr.Adnan Öztürk: 1998-2012

7 Dr.Özhan Türkyılmaz: 2012-2013

''