Moleküler Mikrobiyoloji

​       Moleküler Mikrobiyoloji laboratuvarı Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri içinde ilk olarak Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde 1998 yılında kurulmuştur. 

       Laboratuvarımız, Enstitümüzün sorumlu olduğu bölgede küçükbaş ve büyükbaş, at, arı ve kanatlı hayvan hastalıklarının moleküler yöntemler ile teşhisi, enfeksiyöz hastalıklarının teşhisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, hayvan hastalıklarının kontrolü ve eradikasyonu çalışmalarına katkı sağlamak, çalışma alanı ile ilgili konularda eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktır. Laboratuvarımızın vizyonu ise güncel ve güvenilir teşhis hizmetleri ve bilimsel araştırmalar ile hayvan sağlığına ve zoonotik önem taşıyan hastalık etkenlerinin tespiti ve kontrolü çalışmaları ile halk sağlığına katkı sağlayan güvenilir bir kurum olmaktır. Laboratuvarımızda, PCR tekniği ile birçok önemli hastalığın rutin olarak teşhisi yapılabilmektedir.

 • 1-      Viral Etkenler için Uygulanan Testler

  • PPR virusu için RT-PCR ve Real-Time RT-PCR (RRT-PCR)
  • BDV virusu için RT-PCR
  • Mavidil virusu için Real-Time RT-PCR (RRT-PCR)
  • Pestivirus için Real-Time RT-PCR (RRT-PCR)
  • Schmallenberg virusu için Real-Time RT-PCR (RRT-PCR)
  • Epizootic haemorrhagic disease virusu için Real-Time RT-PCR (RRT-PCR)
  • Akabane virus için RT-PCR
  • Aino virus için RT-PCR
  • BHV1 (IBR) için PCR ve Real-Time PCR
  • Lumy skin disease virusu için PCR ve Real-Time PCR

  2-      Bakteriyel Etkenler için Uygulanan Testler

  • Chlamydophila abortus (koyunların Chlamydial abortus etkeni) için PCR ve Real-Time PCR
  • Paenibacillus larvae (Amerikan yavru Çürüklüğü Hastalığı) için PCR
  • E. coli virulens genlerinin (K99, F41, F17, Stx1, Stx2, STa, eae) tespiti için multiplex PCR
  • Clostridial etkenlerin (Clostridium chauvoei, haemolyticum, novyi tip A ve B, septicum) tespiti için multiplex PCR
  • Mycoplasma bovis için PCR
  • Mycoplasma capricolum capripneumoniae (keçiciğer ağrısı) için PCR
  • Mycoplasma agalactiae için PCR
  • Mycoplasma mycoides cluster için PCR
  • Pasteurella multocida tiplerinin (A, B, D, E, F) tespiti için multiplex PCR
  • Taylorella equigenitalis için PCR
  • Taylorella asinigenitalis için PCR
  • Rhodococcus equi için PCR
  • S. aureus coagulase gen tiplendirilmesi için PCR
  • Mycobacterium paratuberculosis PCR ve Real-Time PCR
  • Listeria monocytogenes için Real-Time PCR
  • Coxiella burnetii için Real-Time PCR

    

  3-      Kanatlı Hastalıkları için Uygulanan Testler

  • Avian Influenza (Matrix ve H5N1) için RT-PCR ve Real-Time RT-PCR (RRT-PCR)
  • Newcastle Disease için RRT-PCR
  • Marek virusu (Serotip 1 ve HVT) için PCR ve Real-Time PCR
  • Chicken anaemia virusu için PCR
  • Mycoplasma gallicepticum için PCR
  • Mycoplasma synoviae için PCR
  • Campylobacter jejuni için PCR
  • Campylobacter coli için PCR​

PERSONEL BİLGİLERİ

​Veteriner Hekim Müge DOĞAN (Laboratuvar Şefi)

Veteriner Hekim Sezer AKBABA

Biyolog Mustafa Emin ÖZ

Daimi İşçi Ramazan ÇİPİL



''