Hakkımızda

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Ülkemizin alan olarak en büyük ili olan Konya dahil Niğde, Aksaray, Karaman, Afyon, Isparta, Burdur ve Antalya olmak üzere 8 ile hizmet vermekte, ayrıca bazen bu illerin dışından gelen teşhis taleplerini de karşılamaktadır. Konya ili gerek büyük ve küçük baş gerekse kanatlı sayısı ile de önemli bir hayvan varlığına sahiptir. Bu kadar geniş bir alanda hayvan hastalıklarının teşhisi konusunda tek resmi kurum olarak hizmet vermektedir. En son teknikler uygulanarak Avian influenza ve Kuduz gibi hastalıkların teşhisi bölgede yalnızca kurumumuzda yapılmaktadır. İnsan sağlığı açısından önemli zoonoz olarak adlandırılan brusellozis, tüberkülozis, antraks, salmonellosis gibi hastalıklar ve hayvanlarda ekonomik zararlara neden olan diğer hastalıklar (Mastitis, BVD, IBR, Mavi Dil, PPR, Leptospirosis, Theileriosis, Babesiosis gibi), kanatlı, at, arı ve gerektiğinde diğer hayvan hastalıklarının teşhisi ve toksikolojik analizler konusunda hizmetler verilmektedir.
 
Hayvan hastalıklarının birçoğu ekonomik kayıplara neden olmalarının yanı sıra, insanlara bulaşmaları nedeniyle halk sağlığı açısından önem taşımaktadır. Diğer taraftan günümüzde gıda güvenliği büyük önem kazanmış ve Avrupa Birliğinin 'çiftlikten sofraya' yaklaşımı hayvanların yetiştirildiği ortam, yediği yemden başlayarak hayvan hastalıklarının kontrolünü daha önemli hale getirmiştir. Yakın geçmişte Kuş Gribi Hastalığında yaşandığı gibi hastalık problemleri global bir endişe yaratmakta, hayvan hastalıkları ülkelerin ekonomisine büyük zararlar verebilmektedir. Bu nedenle hastalıkların çıkmadan önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu da ülke genelinde sürekli hastalık takip ve taramaları ile mümkündür. Türkiye coğrafik konumu nedeni ile de komşularından gelen çok ciddi hastalık riskleri ile karşı karşıyadır. AB ülkelerinin artık eradike ettiği bir çok hastalık (Şap, Brusellozis, Tüberkülozis vb.) ülkemizde mevcudiyetini sürdürürken yeni ortaya çıkan hastalık riskleri kaynakların bunlara ayrılmasına neden olmakta ve her geçen gün mücadele etmek zorunda olduğumuz hastalık sayısı artmaktadır.
Hayvan hastalıkları hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatını engellemektedir. Bir hastalıktan ülkenin ari hale gelmesi ve bu ariliği devam ettirmesi çok büyük mali kaynak, insan gücü ve sürekli bir çabayı gerekmektedir. Bu nedenle hastalıklarla ülkesel mücadele çalışmalarında her biri belli illeri kapsayan bölgelere hizmet veren veteriner kontrol enstitüleri önemli görevler üstlenmektedir.

''