Mizyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek,

Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.

 

VİZYONUMUZ

​Gıda ve tarım alanında;

Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,

Türkiye'yi bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör haline getirmek.

Bu Misyon ve Vizyon doğrultusunda;

Kalite Politikası

Veteriner Kontrol Enstitüsünce,  faaliyetlerimize yön vermek, hizmet standartlarımızı belirlemek, tüm personelin aynı bakış açısı ile hizmet vermesini sağlamak, kurum kültürü oluşturmak, kalite yönetim sistemi şartlarının karşılanmasını sağlamak, etkinliğini sürekli iyileştirmek, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmak ve sistemi gözden geçirmek amacıyla Kalite Politikası belirlenmiştir.

Kalite Politikamız ve Kalite Hedeflerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Tarım sektörüne yönelik analiz hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standart ve yönetmeliklere uygun olan metotlar ile yapmak.
  • Tüm hizmetlerimizi TS EN ISO/ IEC 17025 standardına uygun olarak sürdürmek. Tüm personelin katılımı ile kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak. 
  • Analiz sonuçlarının kalitesini kontrolünü belirli zaman aralıklarında yapılan kalite kontrol testleri, laboratuvarlar arası karşılaştırma sonuçları, sertifikalı referans madde kullanımını sağlayarak sonuçlarımızın güvenilirliğini artırmak.  
  • Analiz sonuçlarının kalitesini olumsuz etkileyebilecek iç ve dış etkilerin altında kalmadan tarafsızlık ilkesi içinde belirtilen metotlara uygun şekilde çalışmak.  
  • Müşteriye ait bilgilerin korunmasını ve gizliliğini sağlamak. 
  • Kalite yönetim sistemi içinde hazırlanan tüm dokümantasyonu laboratuvar personelinin öğrenmesi ve geliştirmesi için eğitim vermek, kendi işlerinde uygulamalarını sağlamak. 

Laboratuvara gelen her türlü şikâyeti değerlendirerek çözüm bulmak ve müşteri memnuniyeti artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

a. İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşteriye hizmet verirken deneylerin kalitesini Kalite Kontrol Prosedürü (P.504.3), Analiz Sonuçlarının Kalitesinin Sağlanması Prosedürü (P.509), Numuneye Uygulanacak İşlemler Talimatı(T.501), Test ve Analiz Metotları Seçim Prosedürü(P.504.2) ve ulusal/ uluslararası geçerliliği olan standart ve yönetmeliklere uygun olan metotlar ile yapmak, laboratuvarlar arası karşılaştırma sonuçları, sertifikalı referans madde kullanımını sağlayarak sonuçlarımızın güvenilirliği güvence altına alınmıştır.

b. Analiz sonuçlarının kalitesini olumsuz etkileyebilecek iç ve dış etkilerin altında kalmadan tarafsızlık ilkesi içinde daima belirtilen metotlara uygun şekilde çalışmak Enstitü yönetiminin güvencesi altındadır.

c. Kalite yönetim sistemi içinde hazırlanan tüm dokümantasyonu laboratuvar personelinin öğrenmesi ve geliştirmesi için eğitim vermek, kendi işlerinde uygulamalarını sağlamak, laboratuvara gelen her türlü şikâyeti değerlendirerek çözüm bulmak ve müşteri memnuniyeti artırıcı faaliyetlerde bulunmak üst yönetimin amacıdır.

d. Enstitü laboratuvarlarında görev alan bütün laboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri, politika ve prosedürleri kendi işlerinde uygulamaları zorunludur.

e. Enstitü yönetimi TS EN ISO/IEC 17025 standardının gereklerine uyma ve yönetimin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

''