Kamu İç Kontrol Sistemi

​      5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55'inci maddesinde; "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanan İç Kontrol Sistemi'nin amaçları;

  1. Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
  2. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
  3. Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
  4. Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
  5. Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını

sağlamak olarak belirlenmiştir.

            Enstitümüzde kurulan İç Kontrol Sistemi Birimi olarak görevimiz;  bu tanım, amaçlar, kanunlar, mevzuatlar ve yönetmeliklerin verdiği yetki çerçevesinde oluşturulan İç Kontrol Sistemi'nin düzgün işleyişini, devamlılığını sağlamak ve bu yönde gerekli çalışmaları yapmaktır.

Kamu İç Kontrol Sistemi Birimi Personeli

  1. Hüseyin Gürkan SARAÇ - Veteriner Hekim -  Birim Sorumlusu
  2. Yunus Emre ACAR – Veteriner Sağlık Teknikeri
  3. Mehmet ÇAKIR – İdari Mali İşler Sorumlusu


''