Bakteriyoloji Laboratuvarı

Enstitümüze gönderilen numunelerin Bakteriyel Hastalıklar yönünden incelendiği laboratuvardır.

Yapılan Analizler:

Bakteriyel hastalıkların Serolojik ve Bakteriyel Kültür incelemeleri (RBPT, CFT, ELISA, PCR)

Kullanılan Analiz Yöntemleri:

RBPT, CFT, ELISA, PCR...

Akredite Olunan Testler:

​Amerikan Yavru Çürüklüğü​ Teşhisi,
​Indirect ELISA ile Paratüberküloz IgG antiko​r tayini,​
Bacillus anthracis' in Giemsa boyama ile mikroskobik teşhis

Sahaya Yönelik Hizmetler:

Hayvan hastalıklarının teşhisinin yanı sıra bölgenin incelenmesine ihtiyaç duyduğu konularda projeler yapmak, yapılan projelere katkı sağlamak, Enstitümüze bağlı illerde veteriner hekimlere hizmetiçi eğitim seminerleri vermenin yanısıra bölge hayvancılığının sorunlarına çözüm üretmeye yönelik bilimsel araştırmalar yapmaktır.


Laboratuvarda Görevli Personeller

Şenay SEYİTOĞLU - Uzm.Veteriner Hekim - Laboratuvar Sorumlusu

​Mustafa ULUCAN - Veteriner Hekim -Analiz Sorumlusu

Mustafa BAKİ - Sağlık Teknikeri

​Bedri EKMEN - Temizlik Görevlisi

''