Kalite Yönetim Birimi

​ Enstitümüz birim ve laboratuvarlarında yapılan tüm iş ve işlemlerde "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları'nın Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı " kapsamında kalitenin sağlanması ve devamlığını esas alan çalışmaların yapıldığı birimdir. Bu doğrultuda adı geçen standart çerçevesinde Kalite Yönetim Birimi'nce Kalite El Kitabı (KEK), prosedürler, talimatlar, formlar, listeler vb. dokümanlar birim ve laboratuvarlarımız için yol gösterici olarak hazırlanmakta ve güncelliği sağlanmaktadır.

 Kalite Yönetim Birimi Personeli

  1. Hüseyin Gürkan SARAÇ – Veteriner Hekim- Birim Sorumlusu
  2. Mustafa ULUCAN - Veteriner Hekim
''