Parazitoloji Laboratuvarı

​Enstitümüze kabul edilen numunelerin helmint, protozon ve artropotlardan ileri gelen paraziter hastalıkların makroskobik ve mikroskobik teşhislerinin yapıldığı laboratuvardır.

Yapılan Analizler:

Helmint, protozon ve artropotlardan ileri gelen paraziter hastalıkların makroskobik ve mikroskobik yöntemlerle teşhisleri.

Kullanılan Analiz Yöntemleri:

Bakanlığımız Teşhiste Metod Birliği Kitabında yer alan yöntemler kullanılmaktadır.

Akredite Olunan Testler:

Direkt Teşhis Tekniği ile Varroa İdendifikasyonu,
Theileriosis' in Mikroskobik Teşhisi,
Sığır Babesiosisinin Mikroskobik Teşhisi,
mZN Boyama Yöntemi ile Cryptosporidium' un Mikroskobik Teşhisi

Sahaya Yönelik Hizmetler:

Hayvan hastalıklarının teşhisinin yanı sıra bölgenin incelenmesine ihtiyaç duyduğu konularda projeler yapmak, yapılan projelere katkı sağlamak, Enstitümüze bağlı illerde veteriner hekimlere hizmetiçi eğitim seminerleri vermenin yanısıra bölge hayvancılığının sorunlarına çözüm üretmeye yönelik bilimsel araştırmalar yapmaktır.


Laboratuvarda Görevli Personeller

Zekai BASTEM - Veteriner Hekim-Laboratuvar Sorumlusu

Yunus Emre ACAR - Veteriner Sağlık Teknikeri

M.Vecih DAĞDEMİR -Temizlik Görevlisi​''