İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa dayanılarak, enstitümüzde çalışanların çalışmaları sırasında; işyerindeki fiziki çevre şartları nedeniyle maruz kalabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ve enstitümüzün gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (stajyer, müşteri, ziyaretçi v.b) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları belirlemek ve olumsuz görülen şartları iyileştirmek amacıyla; enstitü İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur. Risk analizlerimiz yaptırılarak risk olarak görülen etkenler iyileştirilmiştir. Tüm çalışmaların bu konuda eğitim alması sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte de takip ve denetimlerle İSG Kurulu faaliyetlerine devam edecektir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Personeli

  1. Dr. Biray Okumuş – Veteriner Hekim – İşveren Vekili
  2. Zekai BASTEM- Veteriner Hekim – Parazitoloji Lab. Sor.
  3. Ahmet TEMUR – Uzm. Veteriner Hekim – Patoloji Lab. Sor.
  4. Ömer Faruk KÜÇÜKKALEM - Veteriner Hekim – Viroloji Lab. Sor.
  5. Şenay SEYİTOĞLU -  Uzm. Veteriner Hekim – Bakteriyoloji Lab. Sor.
  6. Ediz Kağan ÖZGEN - Veteriner Hekim – Abortif Bakteriyel Hastalıklar  Lab. Sor.
  7. Mehmet ÇAKIR – İdari Mali İşler Sorumlusu
  8. Yunus Emre ACAR - Veteriner Sağlık Teknikeri – Çalışan Temsilcisi
''