Numune Kabul ve Raporlama Birimi

       Enstitümüze elden, posta ve kargoyla gönderilen veya yerinde alınan marazi maddelerin/numunelerin değerlendirmelerini Numune Kabul Kriterleri'ne göre yapar. Uygun görülen numunelerin kayıtlarının yapılarak ilgili laboratuvarlara sevk ve idaresini sağlar. Uygun olmayan numuneler için ise Numune Red Tutanağı Formu doldurularak reddini yapar ve müşteriyi bilgilendirir. Numunenin kabulü, analizi ve raporlanması sürecinde herhangi bir değişiklik/sapma olduğu zaman bunu müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Son adım olarak da ilgili laboratuvarlardan gelen analiz sonuç raporlarının düzenlenerek deney raporu ile beraber ilgili yerlere gönderilmek üzere hazırlar.

 

Numune Kabul ve Raporlama Birimi Personeli

  1. Ercan ATALAY – Veteriner Hekim – Birim Sorumlusu
  2. Fatih ORHAN - Laborant
  3. Fehim CANDAN – Bilgisayar İşletmeni
''