Bilgi İşlem Ünitesi

Enstitümüz Bilgi İşlem Ünitesi koordinasyonunda tüm bilgisayar sistemleri, sayısal veri güvenliği ve güvenlik kamera sistemi yönetimi takibi ve güvenliği  sağlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız Elektronik Belge Yönetim Sistemi Bilgi işlem Ünitesi tarafından yönlendirilmektedir.

Ayrıca Enstitümüz Bilgi İşlem Ünitesi Enstitü Müdürünün sorumlululuğunda Bilgi İşlem Sorumlusu Mehmet ÇAKIR tarafından yönetilmektedir.

''