Numune Kabul ve Raporlama

Görev Tanımı

   Numune Kabul ve Raporlama Birimi, analiz/muayene/kontrol amacı ile Enstitü'müze doğrudan yada NTS Sistem üzerinden gelen numunelerin kabulünü, muhafazasını, uygun olmayan numunelerin reddini yapar. Numunelerin ilgili bölüm / laboratuvarlara dağıtımını ve imhasını prosedürüne uygun olarak gerçekleştirir. Muayene, analiz raporları ve numune gönderme usulleri hakkında müşteri sorularına cevap verilmesi, bütün kayıtların emniyetli bir şekilde, gizlilik içerisinde muhafaza edilmesini sağlamak, yetkisi olmayan kişilerin kayıtlara ulaşmasını veya değişiklik yapmasını önlemekten sorumludur.

 Teşhis sonuçlarının rapor haline getirilmesini ve ihbari mecburi hastalıkların çıkması halinde ilgili kurumlara ihbarlarının yapılmasını sağlar.

   Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri ise  yetki ve sorumlulukları dahilinde uygun olarak yürütür.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

   Enstitünün sorumluluk alanına giren il ve ilçelerde çalışan resmi ve serbest veteriner hekimlere teorik ve pratik uygulamalı hizmetiçi eğitim seminerleri verir. Bölümde yeni göreve başlayan aday araştırıcıların eğitim programlarını hazırlar ve uygulatır.​

 Araştırma ve Yayım Hizmetleri

   ​​Çalışma alanına giren konularda araştırma projeleri hazırlar ve yürütür. Ayrıca diğer laboratuvarlar veya Enstitü dışı kurumlar tarafından hazırlanmış projelere katılır. Hizmetiçi seminerlere ilgili eğitim dökümanlarını hazırlar ve dağıtır.​​​

Birim Resimleri İçin Tıklayın​

Numune Kabul Kriterleri

2016 Yılı Analiz Fiyat Listesi

''