Etik Kurul

DENEY HAYVANLARI Y​EREL ETİK KURULU

 

Araştırmacıların, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuruluna başvuru yapabilmeleri için aşağıda yer alan “başvuru formu” dosyasını eksiksiz olarak doldurup sekreterliğe teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Evrakları

Etik Kurul Başvuru Formu
Taahhutname

Kurul Üyele​​​r​i

Başkan ​

​ Dr. Bülent TAŞDEMİR


Üyeler

 Dr. Nurgül BİRBEN

 Dr. Aslıhan ARSLAN

 Dr. Aysel EKİNCİ

 

​ 


​​Kanun ve Yönetmelik ​​

DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILANHAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK

HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Deney Hayvanl arının Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair 2007/11 Sayılı Genelge

''