Kalite Yönetimi

GÖREV TANIMI

 • TS EN ISO/IEC 17025  "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına göre kurumun çalışmalarını planlamak ve takip etmek,
 • Kalite Yönetim Sisteminin bir bütünlük içerisinde uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kalite sitemi dokümanlarının hazırlanmasını, onaylanmasını, dağıtımını, toplanmasını, imha edilmesini koordine etmek, gerekli düzeltmeleri yapmak,
 • İç denetçilerin tespitini yaparak iç tetkikleri planlamak ve uygulamak,
 • Dış tetkikleri koordine etmek, tetkiklerde kurumu temsil etmek,
 • İç tetkik raporlarını ve sistem performans raporlarını hazırlayarak  "Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına" sunmak,
 • Uygunsuz işlerin durdurulması,  düzeltilmesi ve durdurulan test ve analizlerin yeniden başlatılması için gerekli Düzeltici ve önleyici Faaliyeti doğrulamaktır.

AKREDİTASYON SÜRECİ

 

Enstitümüz TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucunda, 2014 yılında 5, 2015 yılında 13 ve 2016 yılında 19 analiz metodundan akredite olmuştur. 2017 yılında 4 analiz metodundan akredite olmak için TÜRKAK'a başvuru yapılmış olup, 22 Mayıs 2017 tarihinde dış denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim olumlu sonuçlanmış olup TÜRKAK onayından sonra 2017 yılı itibariyle Enstitü Müdürlüğümüzün akredite analiz test metodu sayısı toplam 23 olmuştur. 

 

 Akredite Lab. Sayısı Akredite Metod Sayısı
201455
2015 613
2016719
2017723

 

Akredite Analizlerimiz

  • Mycoplasma gallisepticum Antikorlarının Tespiti Aglütinasyon Test
  • Avian Influenza Viral Antijen Tespiti Hızlı Test Yöntemi
  • Kuduz Hastalığı'nın Teşhisi Floresan Antikor Tekniği (FAT) Yöntemi
  • Antraks'ın Teşhisi Mikroskopik Yöntemi
  • Brusellozis'in Teşhisi Rose Bengal Plate Testi (RBPT)
  • Varroa İdentifikasyonu Direkt Tanı Yöntemi
  • Theileriosis Teşhisi Mikroskopik Yöntem
  • Beta-Laktam Grubu (Amoxicillin, Ampicillin, Penicillin G (Benzylpenicillin), Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin, Cephapirin, Cefquinome, Ceftiofur, Nafcillin) Antibiyotiklerin Kalitatif Tespiti Charm II Yöntemi
  • Sülfonamid Grubu (Sulfadiazine, Sulfathiazole, Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamethoxazole, Sulfadimethoxine) Antibiyotiklerin Kalitatif Tespiti Charm II Yöntemi
  • Sülfonamid Grubu (Sulfadiazine, Sulfathiazole, Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfachloropyridazine Sulfamethoxazole, Sulfadimethoxine) Antibiyotiklerin Kalitatif Tespiti Charm II Yöntemi
  • Sülfonamid Grubu (Sulfadiazine, Sulfathiazole, Sulfamerazine, Sulfamethazine, Sulfamethoxazole, Sulfadimethoxine) Antibiyotiklerin Kalitatif Tespiti Charm II Yöntemi
  • Beta-Laktam Grubu (Amoxicillin, Ampicillin) Antibiyotiklerin Kalitatif Tespiti Charm II Yöntemi
  • Beta-Laktam Grubu (Amoxicillin, Ampicillin, Nafcillin) Antibiyotiklerin Kalitatif Tespiti Charm II Yöntemi
  • Salmonella Pullorum ve Salmonella Gallinarum Antikorlarının Tespiti Aglütinasyon Testi
  • Nosemosis Teşhisi Direkt Tanı
  • Ekinokok Larva Formunun İdentifikasyonu
  • Sığırların Viral Diyaresi (Bovine Viral Diarrhoea-BVD) Antijen Tespiti ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) Yöntemi
  • Sığırların İnfeksiyöz Trahitisi/ İnfeksiyöz Pustular Vulvovaginitisi (Infectious Bovine Rhinotracheitis / Pustular Vulvovaginitis-IBR/IPV) Antikor Tespiti ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) Yöntemi
  • Organik fosforlu İnsektisitlerin ( Diazinon ) Tayini GC-MS kullanılarak
  • Paratüberküloz Hastalığı'nın Teşhisi ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) Yöntemi
  • Mavi Dil (Blue Tongue-BT) Antikor Tespiti ELISA (Enzyme-Linked İmmunoSorbent Assay) Yöntemi
  • Sığırların Enzootik Lökozisi ( Enzootic Bovine Leucosis-EBL ) Antikor Tespiti ELISA (Enzyme-Linked İmmunoSorbent Assay) Yöntemi
  • Organik klorlu İnsektisitlerin ( Oxychlordane ) Tayini GC-MS kullanılarak


                        

                        

                        

                        

                        

                       ''