Araştırmalar


​Devam Eden Araştırmalar

 • Türkiye'de Vektör Kaynaklı Önemli Viral Hayvan Hastalıklarının (Mavi dil- BT, Epizootik Hemorajik Ateş-EHD, Üç Gün Hastalığı-BEF ve AKABANE) Teşhisi, Vektörlerin Tespiti ve Erken Uyarı Sisteminin Oluşturulması (Ulusal Proje)
 • Küçük Ruminantlarda Görülen Abortlarda Border Disease Enfeksiyonunun Araştırılması (Ulusal Proje)


Sonuçlanan Araştırmalar

 1. Buzağı İshallerinde Rotavirus ve Coronavirus Etkenlerinin İmmunfloresans, İmmunohistokimya ve One-Step Duplex RT-PCR Yöntemleriyle Teşhisi
 2. Kümesten Kesimhaneye Salmonella Prevalansının Modellenmesi
 3. Elazığ ve yöresinde Gökkuşağı Alabalık İşletmelerinde Myxosporean parazitlerin yayılışı ve histopatolojik bulguları
 4. Sığır ve Koyun Abortlarında Chlamydophila Abortus, Brucella Abortus, Brucella Melitensis' in Real Time-Pcr ile Teşhisi; Antijenik Dağılımın ve Gelişen Hücresel / Humoral Bağışıklığın Immunohistokimyasal Olarak İncelenmesi
 5. Sağlıklı ve Hasta Sürülerde Mycoplazma Türlerinin Kültür, PCR ve Serolojik Yöntemlerle Teşhisi
 6. Abortlarda Neospora Caninum ve Toxoplasma Gondii' nin Duplex PCR, İmmunfloresans ve İmmunoperoksidaz Yöntemlerle Teşhisi
 7. Elazığ İlinde Koyunlarda Mera Öncesi, (Mart) Mera Dönemi (Mayıs-Haziran), Mera Sonu (Ağustos ) Kan Serumlarında Bazı Mineral Maddelerin (Ca, P, Mg, Fe, Cu, Zn) Düzeylerinin Araştırılması
 8. Elazığ ve civar illerde atık yapmış koyun fetüslerinde Pestivirüs ve Coxiella burnetii enfeksiyonlarının kültür, PCR ve ELİSA yöntemleri ile saptanması
 9. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Halk elindeki Sığır, Koyun ve Keçilerde Bazı Persiste Enfeksiyonların Araştırılması
 10. Tavukların Kas ve Karaciğer Dokularında Florokinolon Grubu Antibiyotik Kalıntılarının HPLC Yöntemi İle Tespit Edilmesi
 11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerinde Gökkuşağı Alabalık Üretim İşletmelerinde İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis (IPN) Virüsünün İzolasyon ve İdentifikasyonu
 12. Elazığ Yöresindeki Koyunların Küçük Ruminant Vebası, Parainfluenza Tip -3 ve Respiratorik Sinsityal Virus Kaynaklı Pnömonilerinde; Histopatolojik, İmmunohistokimyasal İncelemeler
 13. Elazığ Alabalık İşletmelerinde Myxosporean Parazitlerin Yayılışı
''