Deney Hayvanları

Görev Tanı

    Enstitümüz Deney Hayvanları Ünitesi'nde gerek kendi ihtiyacımız gerekse ihtiyaç fazlası üretim olduğunda bilimsel araştırma yapan kişi ve kuruluşlara ücreti mukabilinde deney hayvanı temini için yıl boyu üretimimiz devam etmektedir. Deney Hayvanları Ünitemizde Tavşan, Kobay, Rat, Beyaz Fare, Koyun ve Tavuk, yetiştirilmektedir. Kurumumuzda deney hayvanları daha ziyade teşhis laboratuvarları ve aşı üretimi​nin çeşitli aşamalarında kullanılmaktadır. İhtiyaç f​azlası deney hayvanları, enstitümüz döner sermaye işletmesi tarafından aşağıdaki birim fiyatlardan ihtiyacı olan araştırıcılara satılmaktadır.​​​


2016 YILI DENEY HAYVANI SATIŞ FİYATLARI​
​​

Birim Personeli

AD SOYAD ÜNVAN GÖREVİ E-posta DAHİLİ TLF
Dr. Osman GÜLERVeteriner HekimBirim Sorumlusu
154
Fahri  ULAŞHayvan BakıcısıBirim Görevlisi153
Orhan YAVUZİşçiBirim Görevlisi153

 

''