Kanatlı Hastalıkları

GÖREV TANIMI

¨ Kanatlı hayvanların solunum ve sinir sistemlerine ait belirtilerle birlikte seyreden yüksek bir morbidite ve mortalite ile karakterize, akut, enfeksiyöz ve kontagiyöz viral hastalıklardan Avian İnfluenza (Kuş Gribi) ve Newcastle Disease (ND) etkenlerinin teşhisi başta olmak üzere Enstitümüz sorumluluk sahasında görülen bakteriyel, viral, salgın ve zoonoz kanatlı hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele etmek için teşhis hizmetlerini yürütmektedir.

 
AKREDİTE ANALİZLER
¨ Mycoplasma Gallisepticum Antikorlarının Serum Pleyt Aglutinasyon Test ile Kalitatif Tespiti
¨ Avian İnfluenza Viral Antijenlerin Rapid Test (Hızlı Test) Yöntemi ile Tespiti.
 
​​
''