Arı Hastalıkları

GÖREV TANIMI

¨ Bal, mum, temel petek, yavrulu petek ve arı numunelerinden Nosemosis, Varroosis, Acaropis Spp., Amerikan Yavru çürüklüğü ve Avrupa Yavru Çürüklüğü gibi hastalık ve zararlılarının  teşhisi yapılmaktadır.

AKREDİTE ANALİZLER
¨ Varroa İdentifikasyonu'nun Direkt Tanı Yöntemi ile Teşhisi.

 

''