Bakteriyoloji

GÖREV TANIMI

¨ Sahadan hastalık şüphesi ile gelen materyallerin bakteriyel etkenler yönünden etken izolasyonu ve identifikasyonunun yapılarak, etkili sağaltım ve koruyucu önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

¨ Laboratuvarımızda teşhis amacı ile Vitek II Compact cihazı, Kültür, PCR, Real Time PCR ve ELİSA metodları kullanılmaktadır.

¨ İzole ve identifiye edilen hastalık etkenlerinin antibiyotik duyarlılık testleri yapılarak, uygun antibiyotikler yetiştiricilere önerilmektedir.

AKREDİTE ANALİZLER
¨ Antraks'ın Mikroskobik Yöntem ile Teşhisi.

¨ Brusellosis'in Rose Bengal Plate Testi (RBPT) ile Teşhisi.

 


''