17.7.2014 / Gösterim Sayısı : 1443

AKREDİTASYON SÜRECİMİZ BAŞARIYLA SONUÇLANMIŞTIR

       Enstitü Müdürlüğümüz 2012 yılından itibaren TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına göre akredite olmak için yoğun bir şekilde çalışmalara başlamıştır. Enstitü Müdürlüğümüzün Kalite El Kitabı, Prosedürleri, Talimatları, Formları ve Listeleri 01.10.2012 tarihinde tamamlanmış ve aynı tarihte uygulamaya koyulmuştur. Laboratuvarlarımız çalışmalarını bu tarihten itibaren 17025 standartlarına uygun olarak yapmışlardır.
            Enstitü Müdürlüğümüzün 13.05.2013 tarih ve 30806769-060-1908 sayılı yazısıyla Türk Akreditasyon Kurumuna resmi müracaatımız yapılmıştır. Türk Akreditasyon Kurumuna başvurumuz AB-0725-T dosya numarası ile kabul edilmiştir. Başvuru için gerekli olan diğer işlemler tamamlanmış olup, 21.05.2014 tarihi itibari ile aşağıda belirtilen 5 (beş) test metodunda akredite olmuştur.

Sıra NoLaboratuvarMateryalTest Metodu
1Viroloji Laboratuvarı​Beyin (Hayvan)Kuduz Hastalığının Teşhisinde Floresan Antikor Tekniği
2Bakteriyoloji LaboratuvarıFroti, Kan ve DalakAnthraks Hastalığının Giemsa Boyama Yöntemi ile Mikroskobik Teşhisi
3Kanatlı Hastalıkları LaboratuvarıKan Serumu (Kanatlı)Mycoplasma gallisepticum antikorlarının Serum Pleyt Aglutinasyon Test (SPAT) ile Tespiti
4Arı Hastalıkları LaboratuvarıArı, Yavrulu PetekVarroa İdentifikasyonu
5Parazitoloji LaboratuvarıAntikoagulanlı Kan, Froti, Lenf ve Lenf SıvısıTheileriosis'in Giemsa Boyama Yöntemi ile Teşhisi


''