27.10.2017 / Gösterim Sayısı : 217

“Veteriner Hekim Eğitimi” Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

     Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından, dış paydaşlar ile veteriner hekim eğitim müfredatı, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya meslek ile ilgili resmi kurumlar ve özel şirketlerden temsilciler katıldı.

       Enstitü Müdürlüğümüzden Müdür Yardımcısı Bünyamin İREHAN veteriner hekimlik mesleki eğitimi ile ilgili görüş ve önerilerini Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve dış paydaşlarla paylaştı. Dış paydaşlar ve Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı ile karşılıklı bilgi ve görüş paylaşımı yapıldı.


''