18.10.2017 / Gösterim Sayısı : 318

Enstitü Müdürlüğümüzde 2017-04 sayılı "Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge İlan Edilen Trakya'ya Yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesi" Kapsamında Eğitim Düzenlendi.

#Trakya'ya Yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri

Bakanlığımızca Trakya'nın Şap hastalığından sonra Koyun Keçi Vebası (PPR) hastalığından da ari olması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve Trakya'nın PPR'dan ariliği çalışmaları kapsamında Trakya'ya sevk edilecek küçükbaş hayvanlar için, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacı ile yapılan uygulamalara ilaveten, 2017-04 sayılı " Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge İlan Edilen Trakya'ya Yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesi" ile kurallar belirlenmiştir. Söz konusu Genelgeye göre PPR hastalığından Trakya 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren korunmuş bölge olarak kabul edileceğinden, Anadolu'dan Trakya'ya yapılacak küçükbaş canlı hayvan sevklerinde söz konusu tarihten itibaren ilgili Genelge hükümleri uygulanmaya başlayacaktır.

2017-04 sayılı Genelge kapsamında, Trakya'ya yapılacak koyun ve keçi sevklerinde "Trakya'ya Sevk Edilecek Koyun ve Keçiler İçin İzolasyon Kuralları, "Test İşlemleri İçin Serum Alınması ve Gönderilmesi" ve diğer kurallara uyulması büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, 05.10.2017 tarihinde Enstitü Müdürlüğümüz toplantı salonunda Enstitü Müdürü Ünal KILINÇ başkanlığında, sorumluluk sahamızdaki 13 ilin Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürleri ile veteriner hekimlerinin katıldığı bir eğitim semineri düzenlendi. Katılımcılar Enstitü Müdürlüğümüz uzman veteriner hekimleri tarafından, Trakya'ya yapılacak koyun ve keçi sevklerinde "Trakya'ya Sevk Edilecek Koyun ve Keçiler İçin İzolasyon Kuralları" ile "Test İşlemleri İçin Serum Alınması ve Gönderilmesi"  konularında bilgilendirildi. Kan serumu alınması ve gönderilmesi ile ilgili olarak, İl Müdürlüklerinin kan alımında kullanılacak vakumlu kan alma tüpleri, serum gönderme kutusu ve gerekli diğer ekipmanları Enstitü Müdürlüğümüzden yazılı olarak talep edecekleri ve Enstitü Müdürlüğümüzün de gecikmeksizin gerekli malzemeleri ilgili İl Müdürlüğüne gönderecekleri; İl Müdürlüklerinin almış oldukları numuneleri analizlerinin yapılması için Enstitü Müdürlüğümüze göndermeleri gerektiği ve analizlerin en kısa sürede yapılarak İl Müdürlüklerine rapor edileceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, 2017/04 sayılı Genelgenin uygulanması noktasında karşılaşılabilecek sıkıntılar ve bunların çözümüne dair değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, karşılıklı yapılan istişare ve katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile son buldu.


''