Döner Sermaye Saymanlığı

Döner Sermaye Saymanlığı

A)     Personel Bilgisi

Adı SoyadıGöreviResmi e-postaTelefon (Dahili)
Kazım ÖZMENDöner Sermaye Saymanıkazim.ozmen@tarim.gov.tr
Hüseyin YİĞİTBilgisayar İşletmenihuseyin.yigit@tarim.gov.tr
Remzi UÇARTeknikerremzi.ucar@tarim.gov.tr
Fesih BUDAKV.H.K.İ.fesih.budak@tarim.gov.tr

 

B)      Bölüm faaliyetleri:

Enstitü Müdürlüğümüzün elde ettiği gelirlerin tahsilatı,gelirlerin muhasebe işlemleri,satış işlemlerinin yapılması,Döner Sermaye kadrosonda bulunan memur ve işçilerin maaş vs. haklarının ödenmesi,Enstitü ihtiyacı olan mal,malzeme,yapım ve hizmet işlerinin satın almasının yapılması ve bunlarla ilgili taşınır kayıt işlemlerinin yapılması,işletme bütçesinin hazırlanması ve onaylatılması,dönem sonu bilanço ve kar zarar hesaplarının yapılması, kardan personele üretimi teşvik primi dağıtımı,faaliyetlerle ilgili yasal yükümlülüklerin (ebildirge,vergi beyannameleri,merkez hissesi,peşin gelir) yerine getirilmesi olarak sıralanabilir.

''