Epidemiyoloji Birimi

A)     Personel Bilgisi

Adı SoyadıGöreviResmi e-postaTelefon (Dahili)
Dr. İbrahim ÖZ          Birim Şefiİbrahim.oz@tarim.gov.tr

 

B)      Bölüm faaliyetleri

Hayvan hastalıkları ile mücadele ve eradikasyonu kapsamında; mücadele yöntemlerini incelemek, surveylans, izleme, mihrak araştırmaları v.b. epidemiyolojik çalışmaları koordine etmek/planlamak toplanan verileri analiz etmek, değerlendirmek ve yayınlamak.

 

1-      Devam Eden Araştırmalar

2-      Biten Araştırmalar

 • ÖZ, İ. (1993). Adana Yöresinde Tropikal Theileriosisin Epidemiyolojisi Üzerinde

                   Araştırmalar. Adana Vet.Kont.Araşt.Enst.

 

 • ÖZ, İ., ÖZYER, M., ÇORAK, R. (1995). Adana yöresi sığır, koyun ve keçilerinde IHA ve ELISA testleri ile toxoplasmosisin yaygınlığının araştırılması. Adana Vet. Kont. Araşt.Enst.

 

 • ÖZ, İ. (1998). Adana yöresinde tropikal theileriosise karşı aşılanan sığırlar

                   üzerinde saha çalışmaları. Adana Vet.Kont.Araşt.Enst.

 

 • ÖZ, İ., ERMAN, N., TÜRE GÖKSU, O. (2002). Ege Bölgesinde Tropikal Theileriosisin Yaygınlığının Saptanması. Bornova Vet.Kont.Araşt.Enst. (Yayınlanmadı).

 

3-      Yayınlar

 • ÖZ, İ. (1993) Adana Yöresi Sığırlarında Tropical Ttheileriosisin Epidemiyolojisi Üzerinde Araştırmalar. Adana Vet. Kontr. Araşt. Enst., Adana, 46+IV s.

   
 • ÇAKMAK, A., ÖZ, İ. (1993) Adana yöresi sığırlarında kan protozoonlarının serodiagnozu. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg., 40(1): 70-77.

   
 • ÖZ, İ., ÖZYER, M., ÇORAK, R. (1995) Adana yöresi sığır, koyun ve keçilerinde IHA ve ELISA testleri ile toxoplasmosisin yaygınlığının araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiyol.Derg., 8(1): 87-89.

   
 • ÖZ, İ. (1999) Adana Yöresinde Tropikal Theileriosise Karşı Aşılanan Sığırlar Üzerinde Saha Çalışmaları. Doktora Tezi, Ankara Üniv. Sağl. Bil. Enst., Ankara, 67+VIII s."

   
 • ÖZ, İ. (2000) Kenelere karşı aşılama. Bornova Vet.Kont.Araş.Enst.Derg., 25(39): 73-79.

   
 • BEYAZIT, A., ERMAN, N., ÖZ, İ. (2000). İzmir yöresinde kuzu ve oğlaklarda

                 cryptosporidiosisin yaygınlığı. Vet.Kont.Araş.Enst.Derg., 25(39): 33-38. 

   
 • ÖZ, İ. (2003). Tektırnaklı babesiosisi. Bornova Vet.Kont.Araş.Enst.Derg., 28 (42): 35-42.

   
 • ÖZ, İ., TÜRÜT; N. (2007) Adana yöresinde evcil güvercinlerde Haemoproteus columbae'nin yaygınlığı. Bornova Vet.Kont.Araş.Enst.Derg., 29 (43): 25-29

   
 • ÖNCEL, T. ve ark.ile birlikte(2010) Türkiye'de sığırlarda Babesia bovis ve B.

               bigemina'nın seroprevalansı. Pendik Vet.Mikrobiyol.Derg.,37(1):33-42.
''