Enstitü Misyonu - Vizyonu

Enstitü Misyonu

Hayvan sağlığı ve veteriner halk sağlığı alanında teşhis, izleme, araştırma, danışmanlık, eğitim ve yayım hizmetleri yoluyla hayvan sağlığı ve halk sağlığını güvence altına almak ve ekonomiye katkı sağlamak.

Enstitü Vizyonu

İnsan refahı için, hayvan ve halk sağlığı alanında sürdürülebilir hizmet veren yetkili, güvenilir ve gelişime açık bir Veteriner Kontrol Enstitüsü.​


AMAÇ VE HEDEFLER

 • Enstitümüzde TS ISO EN/IEC 17025 standartlarında belirtilen tüm şartlara uygun olarak hizmet verilmesi,
 • Hizmette tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, eşitlik ve gizlilik ilkelerine uyulması,
 • Uluslararası/Ulusal standart metotlar veya geçerliliği ispatlanmış metotlar kullanarak hızlı, hatasız ve güvenilir sonuç verilmesi sağlanması,
 • Hizmette kalitenin gelişen teknoloji doğrultusunda arttırılması ve sürekliliğin sağlanması, 
 • Bu amaçla sürekli eğitim ve geliştirme çalışmalarının yapılması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması,
 • Sürekli iyileştirmek ve kaliteyi yükseltmek üzere müşterilerle işbirliği yapılarak müşteri memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılmasının sağlanması ve devamlılığı,
 • Çevrenin korunması, kaynakların en uygun şekilde değerlendirilmesi ve korunması,
 • Kalite Yönetim Sistemimizin bütün personel tarafından anlaşılmasının sağlanması, uygulanması ve sürekli iyileştirici çabaların gösterilmesi,
 • Enstitü çalışma alanlarında öncülük ve liderlik, ulusal ve uluslararası alanlarda işbirliği yapılması,
 • Hayvan sağlığı ve veteriner halk sağlığı ile ilgili problemlerin ortaya konulması,
 • Sorunların çözülmesi ve yeni tekniklerin uygulamaya konulabilmesi için araştırmaların planlanması,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılması,
 • Karar vericilere çalışma konularına ilişkin görüş bildirilmesi,
 • Elde edilen araştırma sonuçları ve verilerin uygulayıcılara iletilmek üzere yayınlanması
''