Veteriner Biyolojik Ürün Satış Fiyat Listesi

VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
Sıra No:Üretici KuruluşVeteriner Biyolojik ÜrünBirim2017 YILI FİYATI 
Yurtiçi TLYurt Dışı
AŞILAR, BİYOLOJİK MADDELER VE DİĞER ÜRÜNLER
390Bornova VKEAvian Influenza Antijeni (AGP testi)ml90,000,00
391Bornova VKEC.M.T.Ayıracıml0,120,04
392Bornova VKEDeiyonize sulitre14,505,49
393Bornova VKEBidistile sulitre6,503,29
*Suş satışlarında, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden izin alınması, ayrıca; satış yapılan kişi ya da kuruluşların satın aldıkları suşları, yurt içinde veya yurt dışında ikinci bir kişi ya da kuruluşa kullandırmayacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.
**Yurt dışı satışı yapılmayacaktır.
 GENEL HÜKÜMLER  
 1) Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır.  
 2) Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstiüsü Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri  faaliyeti olup da listede yer almayan birim fiyatlar için  Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.​
''