Toksikoloji Bölümü

A)     Personel Bilgisi

Adı SoyadıGöreviResmi e-postaTelefon (Dahili)
A.Turan ERDOĞDUBölüm Şefi
ahmetturan.erdogdu@tarim.gov.tr
Dr.Yasemin COŞKUNVeteriner Hekimyasemin.coskun@tarim.gov.tr
Dr.Deniz TURANVeteriner Hekimdeniz.turan@tarim.gov.tr
Dr.Zehra KÖKVeteriner Hekimzehra.kok@tarim.gov.tr
H.Tahsin ÖZTOKATVeteriner Hekimhasantahsin.oztokat@tarim.gov.tr
Murat ÇETİNVeteriner Hekimmuratcetin@tarim.gov.tr
Rıdvan UYSALERSu Ürünleri  Mühendisiridvan.uysaler@tarim.gov.tr
M. Ali AYDINBiyologmehmetali.aydin@tarim.gov.tr
Güven ÖZDEMİRKimyagerguven.ozdemir@tarim.gov.tr
Yasemin KOÇYİĞİTKimyageryasemin.kocyigit@tarim.gov.tr
Özlem KAFAKimyagerozlem.kafa@tarim.gov.tr
Nurcan ÖNOĞULKimyagernurcan.onogul@tarim.gov.tr
Gökay ARARATİşçi 

 

B)      Bölüm faliyetleri

1-      Devam Eden Araştırmalar

 • Inter-Regional Improving Food Safety through the Creation of an Interregional Network that Produces Reliable Scientific Data Using Nuclear and Isotopic Techniques (IAEA)
 • Development and Strengthening of Radio-Analytical and Complimentary Techniques to Control Residues of Veterinary Drugs and Related Chemicals in Aquaculture Products (IAEA)

2-      Biten Araştırmalar

 • Tavuk Etinde  Antibiyotik Kalıntılarının LC-MS-MS ile Multi Rezidü  Tarama Analizi (Kalitatif) Metot  Geliştirilmesi (TAGEM)
 • İzmir İlinde Tüketime Sunulan Sığır Etlerinde Enrofloksasin (Enrofloxacin) ve Metaboliti Siprofloksasin (Ciprofloxacin) Kalıntıları Tespiti (TAGEM)
 • Bafa (Aydın), Gölcük (İzmir) ve Marmara (Manisa) Göl Ekosistemlerindeki İç Su Balıklarında ve Sularda Ağır Metal Varlığının Belirlenmesi (TAGEM)
 • İzmir İlindeki Hipermarketlerde Satışı Yapılan Kültür Alabalık, Çipura ve Levrek Balıklarının Kas Dokularında Sülfonamid Grubu Antibiyotiklerin Varlığının Araştırılması (TAGEM)
 • Tavukların Kas ve Karaciğer Dokularında Florokinolon Grubu Antibiyotik Kalıntılarının HPLC Yöntemi ile Tespit Edilmesi (TAGEM-Elazığ VKE ve Bornova VKE)

3-      Yayınlar

 • Erdoğdu AT, Koçyiğit Y, Özdemir G, Coşkun Y, (2009). Tüketime Sunulan Sığır ve Koyun Etlerinde Tetrasiklin Türevi Antibiyotiklerin Kalıntılarının Belirlenmesi, Bornova Veteriner Kont. Araşt. Enst Derg., 31 (45): 29-33.

 • Coşkun Y, Erdoğdu AT, Yabanlı M, Öz B, (2010). Arılarda Bir Karbamat Pestisid Olan Karbarilin Sebep Olduğu Zehirlenme Olgusu, Bornova Veteriner Kont. Araşt. Enst Derg., 32 (46): 47-50.
   
 • Erdoğdu AT, Coşkun Y, İspirli Güven S, (2011). Tüketime Sunulan Ballarda Sülfonamid Türevi Antibiyotiklerin Kalıntılarının Belirlenmesi. Bornova Vet. Bil. Derg., 33 (47): 37-44.
   
 • Coşkun Y, Erdoğdu AT, Özdemir G, Uysaler R, Uludağ R, (2012). Tavuk Etinde Antibiyotik Kalıntılarının Sıvı Kromatografi Sıralı Kütle Spektrometresi ile Çoklu Kalıntı Tarama Analizi İçin Metot Geliştirilmesi. Bornova Vet. Bil. Derg., 34 (48): 17-30.
   
 • Coşkun Y, Gölen İ, Öndeş S, Erdoğdu AT, (2012). Keçilerde Tilmikosinin Sebep Olduğu Zehirlenme Vakası. Bornova Vet. Bil. Derg., 34 (48): 39-42.
   
 • Yabanlı M, Coşkun Y, Öz B, Yozukmaz A, Sel F, Öndeş S, (2013). Bafa Gölü'nden Elde Edilen Levreklerde (Dıcentrarchus Labrax) ve Göl Suyunda Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi ve Balık/Halk Sağlığı Açısından Durum Değerlendirmesi. Bornova Vet. Bil. Derg., 35 (49): 9-13.

 • Tay S, Selver MM, Koray T, Başdemir D, (2014). İzmir İlinde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinde Chattonella sp. Varlığının Araştırılması. Bornova Vet. Bil. Derg., 36 (50): 9-12.

 • Coşkun Y, Kafa Ö, Koçyiğit Y, Erdoğdu AT, (2016). Ticari Bir Florfenikol Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) Test Kiti ile Florfenikolün Tespit Edilememesi Durumu. Etlik Vet Mikrobiyol Derg., 27(2):75-81.
''