Kanatlı Hast. Teşhis Lab.

Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı  

A)     Personel Bilgisi

Adı SoyadıGöreviResmi e-postaTelefon (Dahili)
Fethiye ÇÖVENUzman Veteriner Hekim

fethiye.coven@tarim.gov.tr


Ercüment ERTUNÇVeteriner Hekimercument.ertunc@tarim.gov.tr
İsmail ŞAHİNDOKUYUCUVeteriner Hekimİsmail.sahindokuyucu@tarim.gov.tr
Ayhan GÜNCÜLaborantayhan.guncu@tarim.gov.tr
Celal AYİşçicelal.ay@tarim.gov.tr

 

B)      Bölüm faaliyetleri

Enstitümüz sorumluluk alanı dahilinde bulunan  İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Uşak, Kütahya, Denizli  illerinde faaliyet gösteren yumurtacı, broiler , hindi ve bıldırcın sürülerine ait ticari ve damızlık kümeslerin, kuluçkahanelerin sağlık kontrolleri  için gereken analizler laboratuvarımızda icra edilmektedir. Ayrıca devekuşu, güvercin ve pet kuşlar (kanarya, muhabbet kuşu, papağan, vs.) gibi tüm kanatlılara ait hastalıklarla ilgili teşhis  faaliyetleri  doğrultusunda  Ege bölgesi' ne kanatlı sağlığı hizmeti verilmektedir.

Birimimiz Avian Influenza ( AI )  Hastalığı yönünden Ulusal Referans Laboratuvar olup, ulusal anlamda bir sorumluluk alanına sahiptir. Ülkemizde AI Hastalığına ait ilk teşhisin laboratuvarımızda yapılmasının ardından, kısa sürede alınan önlemler sonucu hastalığa karşı yapılan mücadelede sağlanan başarı tüm dünyada takdir vesilesi olup, bizleri de gururlandırmaktadır. Laboratuvarımız AI referans  laboratuvarı olmasının  yanısıra  ülke çapında halen AI survey çalışmaları yürütmektedir.

KHL' de kanatlı sağlığı ile ilgili olmak kaydı ile virolojik, serolojik, bakteriyolojik ve moleküler teşhis metotlarının tümüyle bir birim içerisinde çok yönlü hizmet verilerek kanatlı sektörüne faydalı olabilmek amacıyla hareket edilmektedir. Bakanlık personeli, sektör çalışanı ve pet shop sahiplerine gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kanatlı hastalıkları ile ilgili laboratuvar eğitimleri ve bilgilendirici eğitim seminerleri verilmektedir. Ayrıca değişen saha şartları ve sektörün eğilimleri doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

1-      Devam Eden Araştırmalar

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından yürütülmekte olan CRP 32030 kod No' lu "Use of Stable Isotopes to Trace Bird Migrations and Molecular Nuclear Techniques to Investigate the Epidemiology and Ecology of the Highly Pathogenic Avian Influenza"  isimli proje.

 Avrupa Birliği COST Action FA1207 kod no'lu "Towards Control of Avian Coronaviruses: Strategies for Diagnosis, Surveillance and Vaccination"  isimli proje.

2-      Biten Araştırmalar

Laboratuvarımızında  dahil olduğu "Kanatlı  Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi" konulu 1003 TÜBİTAK Projesi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü' destekli olan ve laboratuvarımızda yürütülen  "Ege Bölgesi  Evcil   Kanatlılarından İzole Edilen Salmonella Türlerinin Antibiyotik Dirençliliklerinin Biyokimyasal ve Genetik Özeliklerinin Araştırılması"  konulu proje

Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı  Şefi Dr.Fethiye ÇÖVEN' nin dahil olduğu "Kanatlı Infeksiyöz Bronşitis Virusu (IBV) izolatlarının S1 Genindeki Aşırı Değişken Bölgenin Dizi Analizine Dayalı Tiplendirilmesi" konulu TÜBİTAK Projesi

3-      Yayınlar

- Kahya,S., Çöven,F, Temelli,S., Eyigör,A.,Çarlı,K.T. "Presence of IS/1494/06 genotype- related infectious bronchitis virus in breeder and broiler flocks in Turkey". Ankara Üniv.Vet Fak Derg.60,27-31,(2013.)

- Bozkurt,M., Aysul, N., Küçükyilmaz, K., Aypak, S., Ege,G., Çatli, A. U., Akşit, H., Çöven, F.,Seyrek,K.,Çınar.M."Efficacy of in-feed preparations of an anticoccidial, multienzyme, prebiotic, probiotic, and herbal essential oil mixture in healthy and Eimeria spp.-infected broilers". Poultry Science ,93:389–399, (2014).

- Oral Toplu,H.D.,Tunca,R.,Unubol Aypak,S.,Coven,F.,Epikmen,E.T., Karaarslan,S., Yagin,O. Effects of Heat Conditioning and Dietary Ascorbic Acid Supplementation on Heat shock Protein 70 Expression, Blood Parameters and Fear-Related Behavior in Broilers Subjected to Heat Stress". Acta Scientiae Veterinariae, 42: 1179 (2014).

- Fuller,C., Lo€ndt, B. Dimitrov, K. M., Lewis, N., van Boheemen, S., Fouchier, R., Coven, F.,Goujgoulova, G., Haddas,R., Brown, I. An Epizootiological Report of the Re-emergence and Spread of a Lineage of Virulent Newcastle Disease Virus into Eastern Europe, Transbound Emerg Dis. 15. doi: 10.1111/tbed.12455, (2015).

- Çöven,F.,Aşıklar,B.,Çöven,,Nalbantsoy,A. "Screening of Salmonella Enteritidis Specific O and H Antiserum Potency against Isolated Field Strains of Salmonella from Aegean Region". Acta Scientiae Veterinariae, 43: 1272, (2015).

4-      Eğitimler (2017)

Alınan Eğitimler :

  • Biorisk Management and Leadership Course - ABD
  • Biorisk Management Trainer Development Program  - ABD

    Verilen Eğitimler :
  • Pet shop sahiplerine yönelik Karşıyaka Belediyesi'nce organize edilen kafes kuşu hastalıkları konulu eğitim -İZMİR
  • Enstitümüz tarafından düzenlenen Laboratuvar hayvanları kullanımı konulu eğitim çerçevesinde "Laboratuvar Güvenliği" konulu eğitim- İZMİR

5-      Ülkesel Referanslıklar

Avian Influenza Ulusal Referans Laboratuvarı


''