Vet.Biy.Ürün Kontrol Bölümü

Veteriner Biyolojik Ürünler Kontrol Bölümü

A)    Personel Bilgisi

Adı SoyadıGöreviResmi e-postaTelefon (Dahili)
Dr. Ahmet ARSLAN

Veteriner Hekim/

Bölüm Şefi

arslan-ahmet@tarim.gov.tr140
Kanatlı Aşıları Kontrol Lab. ​ ​ ​
H. Hüseyin PALA

Uzm. Veteriner Hekim

Kanatlı Aşı.Kont. Lab.Sorumlusu

hasanhüseyin.pala@tarim.gov.tr144
Habibe ECEVİT OKAN

Veteriner Hekim

Kanatlı Aşı.Kont.Lab.

habibe.ecevitokan@tarim.gov.tr144
Mustafa KARS

Veteriner Hekim

Kanatlı Aşı.Kont.Lab.

mustafa.kars@tarim.gov.tr144
Bilgehan YILDIRIM ENGÜR

Veteriner Hekim

Kanatlı Aşı.Kont.Lab.

bilgehan.engur@tarim.gov.tr144
Bakteriyel Aşılar Kontrol Lab. ​ ​ ​
Dr. Zahide DİLİKVeteriner Hekim/   Bakteriyel Aşı.Kont. Lab.Sorumlusuzahide.dilik@tarım.gov.tr142
Hanifi ERTURUNUzm.Veteriner Hekim/   Bakteriyel Aşı.Kont. Lab.hanifi.erturun@tarim.gov.tr141
Dr. M. Melih SELVERVeteriner Hekim/   Bakteriyel Aşı.Kont. Lab.mevlutmelih.selver@tarim.gov.tr142
D. Ali DENİZVeteriner Hekim/   Bakteriyel Aşı.Kont. Lab.dehaali.deniz@tarim.gov.tr142
Suat GÜLTEKİN

Laborant

Bakteriyel Aşı.Kont. Lab.

Suat.gültekin@tarim.gov.tr143
Viral Aşılar Kontrol Lab. ​ ​ ​
Dr. Serra TUNALIGİL

Veteriner Hekim/

Viral Aşı.Kont. Lab.Sorumlusu

serra.tunaligil@tarim.gov.tr145
Dr. N. İlker İÇİL

Veteriner Hekim/

Viral Aşı.Kont. Lab

necdetilker.icil@tarim.gov.tr145
Yeter SONGÜL

Veteriner Hekim/

Viral Aşı.Kont. Lab

yeter.songul@tarim.gov.tr145
Tenzile GÜRBULAK

Veteriner Sağ.Teknisyeni

Viral ve Kanatlı Aşı.Kont.Lab.

tenzile.gurbulak@tarim.gov.tr146
Deney Hayvanları Test Ünitesi ​ ​ ​
Dr. Nejdet ÇÖVEN

Veteriner Hekim/

Deney Hay.Test Ünitesi Sorumlusu

nejdet.cöven@tarim.gov.tr141


B)    Bölüm faliyetleri

Veteriner Biyolojik Ürünler Kontrol Bölümü aşı, serum gibi veteriner biyolojik ürünlerin kalite kontrolünü yapan ulusal düzeyde "Veteriner Biyolojik Ürün Kontrol Merkezi" olarak yetkilendirilmiş bir laboratuvardır. Kendi içinde 4 ayrı birim halinde organize olmuştur.

 1. Bakteriyel Aşılar Kontrol Laboratuvarı
 2. Viral Aşılar Kontrol Laboratuvarı
 3. Kanatlı Aşıları Kontrol Laboratuvarı
 4. Deneme Hayvanları Test Ünitesi

   Bölümün başlıca faaliyetleri şunlardır;
 • Ülke içinde üretimi yapılan veya ithal edilen veteriner biyolojik ürünlerin satışa esas kalite kontrol testlerinin yapılması,
 • Veteriner biyolojik ürünlerin satış izinlerinin düzenlenmesi,
 • Satış izni verilen veteriner biyolojik ürünlerin stabilitelerinin izlenmesi,
 • Veteriner biyolojik ürün uygulanan popülasyonlarda komplikasyon, güvenlik problemleri ve etkinlik olmaması şikayetlerine esas inceleme ve değerlendirmelerin yapılması, konusundaki adli konularda rapor hazırlanması,
 • Veteriner biyolojik ürün pazarlama izin başvurularına esas protokol dosyalarının incelenmesi ve raporlanması,
 • Veteriner biyolojik ürün varyasyon (değişiklik) başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Veteriner immünolojik ürün komisyon toplantılarına uzman düzeyinde katılım sağlanması,
 • Çalışmış olduğu konularda eğitim çalışmalarının düzenlenmesi,
 • Hizmet alanını kapsayan araştırma/geliştirme amaçlı projeler yapılması, ulusal ya da uluslararası çalışmalara katılım sağlanması,
 • Veteriner biyolojik ürün muhafaza edilen soğuk hava depolarının denetiminin yapılması,
 • Görev alanına giren mevzuat hazırlık çalışmalarına görüş sunulması,
 • Bakanlık ve Genel Müdürlüğün vermiş olduğu çalışma konularıyla ilgili diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.

1.      Devam Eden Araştırmalar

 • Clostridium chauvoei aşılarının potensinin belirlenmesinde kobaylarda Clostridium chauvoie challange testine alternatif olarak ELIZA'nın kullanılması (Proje Yürütücüsü: Deha Ali DENİZ/TAGEM Projesi)
 • İn vivo yöntemlere alternatif olarak in vitro yöntemle inaktif Newcastle aşılarının etkinlik tayini  (Proje Yürütücüsü Mustafa KARS/TAGEM Projesi)
   

2.      Biten Araştırmalar

 • Arslan A. Klostridial aşıların potensinin belirlenmesinde toksin nötralizasyon testlerine alternatif olarak ELISA'nın kullanımı, 2016 (TAGEM Projesi)
 • İçin S. Clostridium septicum aşı antijenlerinin toksisite ve antijenite testinde (MLP ve TCP) hücre hattı analizlerinin validasyonu için işbirliği çalışması, 2016 (EPAA (The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing) Projesi)
 • Türe O., İçin S., Pala H.H. Türkiye'de Kullanılan Canlı İnfeksiyöz Bursal Hastalığı (Gumboro) Aşılarının Patojenite Düzeylerinin Moleküler Marker ile Analizi, 2010 (TAGEM Projesi)
 • Türe Göksu O., Erturun H., Pala H.H., Reverse Transcriptase/ Polymerase Chain Reaction- Restriction Endonuclease (RT/PCR-RE) Tekniği Kullanılarak İnfeksiyöz Bursal Hastalığı Saha Viruslarının  Referans ve Aşı Viruslarıyla Karşılaştırmalı Moleküler Analizi, 2004 (TAGEM Projesi)
 • Mutlu, Ö. F., Pala, H. H., Çöven, F.: Civciv Embryo Fibroblast Hücre Kültürlerinde İmmunperoxidase Metodu ile Reovirusların Tesbiti, 2002.
 • İçin S. İnfeksiyöz Bursal Hastalığı ve Newcastle Hastalığına Karşı İnaktif Kombine Aşı Hazırlanması ve Etkinliğinin Araştırılması, 1999 (TAGEM Projesi)
 • Pala H.H. ve O.Türe. Gumboro Hastalığının Immunoperoksidaz ve Immunofloresan Teknikleri ile Teshisi, 1996 (Uzmanlık Tezi Projesi)
 • İçin S. Infectious Bronchitis (IB) Virus Antibody  Levels in Growong pullets and Layers, and ThePossible Relationship Between IB Virus Activity and Egg production and Quality, 1988 (Master Tezi Projesi)
   

3.      Yayınlar

 • Türe O., Öven F., İçin S. Türkiye'de Çeşitli Bölgelerden İzole Edilen Çok Virülent İnfeksiyöz Bursal Hastalığı Virüslarının Antijenik Benzerlikleri, Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi 23, 1, ( 69-76), 1999.
 •  İçin S., Kanatlıların İmmun Sistemi, Tavuk Hastalıkları Teşhis, Aşılar ve Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Semineri Tebliğleri, Sayfa 51-57, 1993.
 •  İçin S., İnfeksiyöz Bursal Hastalığı ve Newcastle Hastalığına Karşı İnaktif Kombine Aşı Hazırlanması ve Etkinliğinin Araştırılması, Bornova Vet.Bil. Derg., 36(50): 19-28, 2014.
 • Türe O., F. Çöven, Pala H.H. (1997) Türkiye'de Hindilerde Infeksiyoz Bursal Hastalığı Serotip 1 ve 2 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması ve Virus Izolasyonu, Veterinarium, Cilt:7, Sayi:1-2, Sayfa:14-23.
 • Pala H.H. ve O.Türe. (1996) Gumboro Hastalığının Immunoperoksidaz ve Immunofloresan Teknikleri ile Teshisi, Cilt:21, Sayi:35, Sayfa:161-173. Bornova/İzmir.
 • Türe Göksu O. Erturun H., Pala H.H. (2007) Türkiye'de İzole edilen İnfeksiyöz Bursal Hastalığı Viruslarının Moleküler Karakterizasyonu, Bornova Vet. Kont.Araşt.Enst.Derg, 29, (43) 5-16.
 • Türe Göksu O., İçin S. , PALA H.H. (2010) Türkiye'de Kullanılan Canlı İnfeksiyöz Bursal Hastalığı(Gumboro) Aşılarının Patojenite Düzeylerinin Moleküler Marker İle Analizi, Bornova Vet. Kont.Araşt.Enst.Derg, 32, (45) 5-16.
   

4.      Eğitimler (2017)
-

5.      Ülkesel Referanslıklar

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 11.01.2012 tarih ve 4410 sayılı talimatı ile Enstitümüz bünyesindeki Veteriner Biyolojik Ürünler Kontrol Bölümü; Veteriner Biyolojik Ürün Kontrol Merkezi olarak yetkilendirilmiştir.

''