Bölüm / Birim Detayları

 1. Ulusal Referans laboratuarları
  1. Balık Hastalıkları Ulusal Referans Laboratuvarı,
  2. Çift kabuklu yumuşakça hastalıkları Ulusal Referans Laboratuvarı,
  3. Kabuklu hastalıkları Ulusal Referans Laboratuvarı,
  4. Avian Influenza Hastalığı Ulusal Referans Laboratuvarı,
  5. Antibiyotik kalıntı Ulusal Referans Laboratuvarı.
 2. Veteriner Biyolojik Ürün Kontrol Bölümü
  1. Bakteriyel Aşılar Kontrol Lab
  2. Viral Aşılar Kontrol Lab.
  3. Kanatlı Aşılar Kontrol Lab.
  4. Deneme Üniteleri
 3. Patoloji Bölümü
 4. Bakteriyoloji Bölümü
 5. Viroloji Bölümü
 6. Parazitoloji Bölümü
  1. Arı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı
 7. Toksikoloji Bölümü
  1. Kalıntı Analiz Laboratuvarı
 8. Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı
 9. Gıda Kontrol Bölümü
 10. Numune Kabul ve Raporlama Birimi
 11. Deney Hayvanları Yetiştirme Birimi
 12. Epidemiyoloji Birimi
 13. İdari ve Mali İşler Birimi
  1. Ambar
  2. Özlük
  3. Muhasebe
  4. Evrak
  5. Arşiv
  6. Bilgi İşlem
  7. Atölyeler
 14. Döner Sermaye Saymanlığı
 15. Kalite Yönetim Birimi
  1. Lab. Akreditasyon Yönetimi
   1. Ölçüm Belirsizliği Sorumlusu
   2. Kalibrasyon Sorumlusu.
   3. Eğitim Sorumlusu
  2. İç Kontrol Sistemi Yönetimi
 16. Kurul/Komite/Komisyonlar
  1. Fen Kurulu
  2. İşçi Disiplin Kurulu
  3. Enstitü Araştırma Kurulu
  4. Yayın Kurulu
  5. Deney Hayv. Etik Kurulu
  6. Lojman Tahsis Komisyonu
  7. Satın Alma ve Fiyat Arş. Komisyonu
  8. Muayene Komisyonu
  9. Alet, Makine Muayene Bakım Komisyonu
  10. Taşınır Mal Kayıttan Düşme Komisyonu
  11. Taşınır Mal Değer Tespit Komisyonu
  12. Taşınır Mal Sayım Kurulu
  13. Vet. Teşhis Lab. Kur. İnceleme Kom.
  14. Deney Hay. ve Refahı Komisyonu
  15. Tar. Yayım ve Dan. İl Teknik Komitesi
  16. Arşiv İmha Komisyonu
  17. Veteriner Tıbbi Ürün Komisyonu​
''