İdari ve Mali İşler Birimi

A)     Personel Bilgisi

Adı SoyadıGöreviResmi e-postaTelefon
Kadir KOÇİdari ve Mali İşler Şefikadir.koc@tarim.gov.tr
Huriye ÇAKIRSekreterhuriye.cakir@tarim.gov.tr
Serdar DEMİRBilgi İşlem Sorumlususerdar_demir@tarim.gov.tr
Ahmet ÇETİNBilgi İşlem Memuruahmet.cetin@tarim.gov.tr
Canan TOSUNPersonel İşleri Memurucanan.tosun@tarim.gov.tr
Nurhan ALTUNEvrak Kayıt Memurunurhan.altun@tarim.gov.tr
İlhan YILDIRIMMutemetilhan.yildirim@tarim.gov.tr
Bülent ŞENÖZLÜLERMutemetbulent.senozluler@tarim.gov.t
Turgay YAMANTaşınır Kayıt Yetkilisiturgay.yaman@tarim.gov.tr
Kenan YURTSEVERTeknisyenkenan.yurtsever@tarim.gov.tr
Mahmut SAYINTeknisyenmahmut.sayin@tarim.gov.tr
Arif SOYALPŞoför 
Ali TÜRKMENŞoför 
Orhan ZÜMBÜLUsta 
Önder İPEKAşçı 
Ayla ÖZGÜLAşçı Yrd. 
Cengiz SİMAVLIBahçıvan 
Tülay BEYRİBEYÇamaşırhane 
Hasan ATASEVERYard. Hizm. 
Raşit EFEHANMüracaat Memuru 
Ahmet ASLANKoruma Güvenlik Görevlisi 
Atilla TOPKARAKoruma Güvenlik Görevlisi 
Şehmuz HALEFOĞLUKoruma Güvenlik Görevlisi 
Ayhan PAKSOYKoruma Güvenlik Görevlisi 
Cihan KILAVUZKoruma Güvenlik Görevlisi 
Serdar YILMAZKoruma Güvenlik Görevlisi 
İsmet YILDIZKoruma Güvenlik Görevlisi 
Oktay YAŞARKoruma Güvenlik Görevlisi 

 

B)      Bölüm faliyetleri

Görevlerimiz:

 1. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,
 2. Müdürlüğümüze  ait mevcut binalarının bakım, onarımları  ile 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,
 3. Müdürlüğümüze ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
  çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri
  işlemlerini yapmak,
 4. Müdürlüğümüzün  genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 1. Müdürlüğümüzün 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
 1. Müdürlüğümüz personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile
  ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
 2. Enstitü müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak
''